University of San Francisco - School of Nursing and Health Professions

Úvod

Přečtěte si oficiální popis

The

Vidění

Škola ošetřovatelství

Mise

Poslání školy ošetřovatelství

Hodnoty

V souladu s hlavními hodnotami univerzity jsou hodnoty školy povolání v ošetřovatelství a zdravotnictví vytvářet a udržovat prostředí, které podporuje vynikající výsledky v akademickém úsilí zdravotnických profesí založených na vzájemném respektu, transparentnosti, spolupráci, profesionalitě, tvořivosti, rozmanitosti , kulturní citlivost a duchovnost. Demonstrovat osobní hodnoty integrity, vynikající akademie, respekt k sobě i ostatním, soucit a péče, osobní růst, zodpovědnost a zodpovědnost, profesionalita, vášeň za spravedlnost a osobní zdraví a blahobyt. Pozitivně ovlivňují ošetřovatelskou praxi a zdravotní prostředí tím, že podporují: zdraví a wellness, holistická péče zaměřená na pacienta, obhajoba pacienta, důvěrný duch a praxe založená na důkazech, zlepšení bezpečnosti a kvality, nákladově efektivní péče, vznikající technologie vyvážené humanistickým přístup, profesionální a etické rozhodování, zvýšený přístup k péči, zejména pro zranitelné skupiny obyvatel, účinnou infrastrukturu veřejného zdraví a celoživotní učení. Poslání, vize a hodnoty školy ošetřovatelství

Klinická psychologie PsyD od USF SONHP na Vimeo.

Místa

San Francisco

University of San Francisco

Adresa, 1. řádek
920 Mason Street
San Francisco, CA 94129

San Francisco, Kalifornie, Spojené státy americké
Telefonní číslo
+1 415-422-5555

oranžový

Adresa, 1. řádek
St. Joseph Center
480 South Batavia St.

CA 92868 oranžový, Kalifornie, Spojené státy americké

Sacramento

Adresa, 1. řádek
1, Capitol Mall suite 100
CA 95814 Sacramento, Kalifornie, Spojené státy americké

Pleasanton

Adresa, 1. řádek
6120 Stoneridge Mall Rd #150
CA 94588 Pleasanton, Kalifornie, Spojené státy americké

Stipendium Keystone

Objevte, jaké možnosti vám může nabídnout naše stipendium