Medical University of Lodz

Úvod

Přečtěte si oficiální popis

MBA Strategie

Medical University of Lodz bude rozpoznatelné a atraktivní výzkumné a didaktické centrum v Evropském výzkumném prostoru zaměřené na podporu výzkumu a vývoje inovativních řešení pro zdraví pro společnost, která čelí epidemiologickým a sociálně demografickým otázkám. Univerzita se stane účinně řízenou organizací využívající specializované systémy informačních technologií, které umožní optimální správu dostupných zdrojů. Jeho absolventi budou na trhu práce velmi žádoucí a oceňovaní jako profesionálové, kteří jsou vysoce kvalifikovaní v moderní medicíně a dodržují požadavky profesní etiky.

Místa

Lodž

Adresa, 1. řádek
Pl. Hallera 1, 90-647 Lodz
Poland

91 Lodž, Lodžské vojvodství, Polsko