Charles University Faculty of Pharmacy

Úvod

Přečtěte si oficiální popis

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova, první univerzita založená ve střední Evropě, byla založena v roce 1348 Karlem IV., Českým králem a římským císařem. Od samého počátku byla Univerzita Karlova charakterizována jako "studium general" a král jí udělil všechna privilegia ostatními starými univerzitami. V současné době má Univerzita Karlova sedmnáct fakult, z nichž čtrnáct sedí v Praze, zatímco ostatní tři se nacházejí ve významných českých městech Hradec Králové a Plzeň.

Farmaceutická fakulta

Farmaceutická fakulta se sídlem v Hradci Králové byla založena vládní vyhláškou z roku 1969. Tato farmaceutická fakulta pokračuje ve staré a dlouhodobé tradici výuky farmacie na Karlově univerzitě.

Lékárna je lékařská obor, který se zaměřuje na výzkum, výrobu, kontrolu, dodávku a vydávání léků a drog. Zabývá se také informacemi o drogách a farmaceutických funkcích, organizacemi, řízením farmaceutických funkcí v rámci systému zdravotnických služeb (sociální lékárna) a historickým vývojem oboru.

Předmět studia

 • Pětiletý studijní program Farmacie učil angličtinu
 • Studijní program je v souladu se směrnicí EU 2005/36 / ES
 • Studijní program zahrnuje povinné, volitelné a volitelné kurzy.
 • Biologie a chemie založené první dva roky studia
 • Farmaceutické předměty začínají od 3. ročníku studia
 • Diplomová práce a závěrečná státní zkouška vedoucí k získání magisterského titulu (Mgr., Plně ekvivalent MSc a volitelný doktor Ph.D., Pharm.Dr)
 • Možnost připojit se k vynikajícím výzkumným týmům na naší fakultě během studia během vašeho vysokoškolského studia
 • Vysokoškoláci jsou povinni navštěvovat všechny semináře, které se účastní přihlášených předmětů; je povinné se účastnit praktického (laboratorního) výcviku a absolvovat praktické stáže (v lékárnách a jiných farmaceutických zařízeních) v průběhu studia. Úroveň znalostí získaných u zapsaných předmětů je kontrolována zkouškami. Studium je ukončeno absolvováním závěrečné státní zkoušky a úspěšnou obhajobou diplomové práce (diplomová práce). Absolventem je na závěrečném ceremoniálu udělen titul akademického titulu Magister (Mgr.).

Postgraduální (doktorské) studia

Absolvent magisterského (magisterského) nebo magisterského (magisterského) magisterského studia nebo jeho ekvivalentu může absolvovat vysokoškolské studium farmacie (nebo příbuzných oborů, jako je lékařství nebo přírodní vědy) pro přijetí na čtyřleté interní postgraduálního doktorského studia. Doktorská studia zahrnují vědeckou práci ve vybraném výzkumném projektu pod dohledem významných učitelů Farmaceutické fakulty. Postgraduální studium je ukončeno absolvováním zkoušek v teoretických tématech vztahujících se k příslušnému výzkumnému projektu, publikováním vědeckých prací v časopisech s dopadovým faktorem a psaním a obhajobou doktorské disertace.

Akreditační komise vlády ČR schválila jedenáct oborů, v nichž je možné získat doktorský titul na Farmaceutické fakultě:

 • Bioanalytická chemie
 • Bioorganická chemie
 • Klinická a sociální lékárna
 • Farmaceutická chemie
 • Farmaceutická analýza

Hradec Králové

Hradec Králové, největší město ve východních Čechách, má asi sto tisíc obyvatel; nachází se na soutoku řek Labe a Orlice asi 100 km východně od hlavního města Prahy. Mezi nejstarší česká města patří již v roce 1225. Na počátku 14. století se stala vězením a královským sídlem českých královen. Proto od té doby má současný název - "Hrad královny". Samotné město vzkvétalo ekonomicky v 15. století, později však bylo zničeno ve třicetileté válce. Historické jádro města tvoří několik významných staveb: katedrála svatého ducha, která pochází z počátku 14. století, budova Bílé věže postavená na konci 16. století a barokní jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie Marie Panna s klášterem z druhé poloviny 17. století. Ke konci 18. století bylo město přeměněno na pozdně barokní pevnost. Od roku 1884 se charakter města jako pevnosti postupně přeměnil - město se zbavilo skořápky opevnění a byly k dispozici další možnosti jeho rozvoje. Mezi dvěma světovými válkami se město stalo centrem moderní české architektury.

Po 2. světové válce se Hradec Králové staly administrativním a kulturním centrem východních Čech - s divadly, galeriemi, muzei, středními školami a vysokými školami. Vedle Farmaceutické fakulty je také sídlo Lékařské fakulty Univerzity Karlovy; Vojenská lékařská akademie; a nezávislou pedagogickou univerzitou. V tomto městě každoročně navštěvuje 4000 univerzitních studentů.

Místa

Hradec Králové

Adresa, 1. řádek
Faculty Of Pharmacy,
Akademika Heyrovského 1203

500 05 Hradec Králové, Královéhradecký kraj, Česká republika

Stipendium Keystone

Objevte, jaké možnosti vám může nabídnout naše stipendium