Mountain State College

Úvod

Mountain State College poskytuje vzdělání studentům v údolí Mid-Ohio a okolních oblastech již 132 let. MSC si zakládá na poslání, které vytváří pouto mezi požadavky podnikatelské sféry a absolventy příslušných programů specifických pro daný cíl.

Albert Grant Sine založil Mountain State College v září 1888. Vysoká škola se nacházela na Market Street, těsně nad Third Street v centru Parkersburgu.

Místa

  • Spring Street,1508, 26101, Parkersburg

Otázky