Keystone logo
University of Zagreb - Faculty of Agriculture

University of Zagreb - Faculty of Agriculture

University of Zagreb - Faculty of Agriculture

Úvod

O univerzitě

Univerzita v Záhřebu (1669) je nejstarší a největší univerzita v jihovýchodní Evropě. Jako komplexní veřejnost Středoevropská univerzita, Univerzita v Záhřebu nabízí vzdělávání a výzkum a ve všech vědeckých oborech (umění, biomedicína, biotechnologie, strojírenství, humanitní vědy, přírodní vědy a společenské vědy) a široké spektrum kurzů na všech úrovních studia, od bakalářského studia. postgraduální. S 29 fakultami, 3 uměleckými akademiemi a univerzitním centrem pro chorvatská studia je vlajkovou lodí vzdělávací instituce v zemi, kde více než 7900 učitelů a 72480 studentů rozvíjí znalosti a dovednosti.

Univerzita vyniká nejen ve výuce, ale také ve výzkumu, který přispívá více než 50% k ročnímu výzkumu v Chorvatsku a 80% vědecké produktivity všech chorvatských univerzit. Ústředním strategickým tématem budoucího vývoje Univerzity v Záhřebu je, aby byla institucí orientovanou na výzkum s výukou vysoké kvality. Důraz bude proto kladen na magisterské a doktorské programy zahrnující všechny oblasti vědy a umění, podporu transdisciplinarity a interdisciplinarity, jakož i translační výzkum, který podporuje kulturu inovací a přenos znalostí. To by mělo vést k lepší meziodvětvové harmonizaci na místní a regionální úrovni.

Univerzita v Záhřebu je v procesu budování nového kampusu „Borongaj“, což je největší investice do chorvatského vzdělávání za posledních 150 let, a když je postavena (dokončena), využije ji více než 20 000 studentů. Areál byl slavnostně otevřen 12. října 2007 a nyní je v něm 4 univerzitní pracoviště: Centrum chorvatských studií, Pedagogická a rehabilitační fakulta, Fakulta dopravního inženýrství a Fakulta ekonomie a podnikání (pouze studijní programy v ekonomii a podnikání) . Pět dalších fakult se také chystá v příštích letech přestěhovat do kampusu. Kromě (re) výstavby univerzitních budov bude areál Campus sídlem sportovního centra, studentského rezidenčního sálu a řady ústavů.

O fakultě

Mise

Zemědělská fakulta je zaměřena na vzdělávání vysoce kvalifikovaných odborníků, rozvoj a rozšiřování odborných znalostí v oblasti zemědělství a příbuzných věd. Uplatnění nejvyšších akademických standardů umožňuje studentům získat kompetence založené na nejnovějších vědeckých poznatcích ve prospěch společnosti.

Vize

Vize Zemědělské fakulty má strategickou pozici v chorvatském vysokoškolském a výzkumném prostoru, stejně jako mezinárodně uznávanou a uznávanou výzkumnou a pedagogickou instituci.

Základní hodnoty

 • Znalosti, moudrost a lidstvo („Cognitio, Sapientia, Humanitas“);
 • Ocenění bohatství akademické tradice;
 • Vzdělávání založené na nových vědeckých poznatcích a inovacích jako největší hodnota pro společnost;
 • Předpisy a postupy nejvyšších etických standardů ve všech oblastech činnosti;
 • Trvalé zlepšování kvality ve všech oblastech činnosti;
 • Svoboda projevu a projevu;
 • Tolerance vůči rozmanitosti;
 • Sociální spravedlnost;
 • Flexibilita a přizpůsobivost.

Cíle

 • Zajistit efektivnost organizace a řízení fakulty;
 • Umožnit studentům, zemědělským odborníkům a všem zúčastněným osobám ve vzdělávání kvalitní vzdělávání s ohledem na získání nejnovějších vědeckých a odborných znalostí a dovedností prostřednictvím kvalitních studijních programů a programů celoživotního učení;
 • Zvýšit kvalitu ve všech oblastech činnosti;
 • Rozvíjet vědeckou excelenci, inovace ve výzkumu a spolupráci s podnikatelským sektorem;
 • Přispět k udržitelnému rozvoji chorvatského hospodářství a společnosti jako celku;
 • Zlepšit mezinárodní spolupráci v oblasti výuky a vědecko-výzkumné činnosti. Zvýšit mobilitu studentů, zviditelnění a uznání fakulty na všech úrovních.

Místa

 • Zagreb

  Svetošimunska cesta 25, 10000, Zagreb

Programy

  Instituce také nabízí:

  Otázky