Keystone logo
© Tamara Ljubičić, Faculty of Humanities and Social Sciences
University of Split, Faculty of Humanities and Social Sciences

University of Split, Faculty of Humanities and Social Sciences

University of Split, Faculty of Humanities and Social Sciences

Úvod

Vysokoškolský studijní program Psychologie je koordinován s evropským diplomem z psychologie (EuropSY) a je založen na kompetencním přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. Studium trvá šest semestrů (180 ECTS) a po jeho dokončení získají absolventi titul University Baccalaureus of Psychology (univ. bacc. psych.). Kurzy se konají na Fakultě humanitních a sociálních věd a dalších částech Univerzity ve Splitu. Studium probíhá výhradně v angličtině a připravuje studenty na mezinárodní vědeckou a odbornou komunikaci od samého počátku. Studijního programu se účastní vědci a učitelé z chorvatských univerzit a mezinárodních institucí, jako je Yale University, Santa Fe Institute, Northeastern University, University of Huddersfield, University West a Université de Poitiers. Během studia se studenti seznámí s různými psychologickými disciplínami a teoretickými orientacemi, osvojí si metodologické dovednosti výzkumu a získají základní znalosti vědeckých disciplín, které se protínají s psychologií (např. filozofií, antropologií, sociologií). Po ukončení studia mohou být studenti zaměstnáni při plánování a provádění výzkumu, sběru a zpracování dat (průzkum trhu, telekomunikace, média, nevládní organizace atd.) nebo pokračovat ve studiu na absolventské úrovni v Chorvatské republice a zemích EU.

Místa

  • Split

    Poljička cesta,35, 21000, Split

Otázky