Keystone logo
University of Ostrava - Faculty of Medicine Doktor medicíny 6 let (md)
University of Ostrava - Faculty of Medicine

Doktor medicíny 6 let (md)

Ostrava, Česká republika

6 Years

Angličtina

Plný úvazek

Request application deadline

Request earliest startdate

EUR 8 500 / per year

Na kampusu

Stipendia

Prozkoumejte možnosti stipendií, které vám pomohou financovat vaše studium

Úvod

Klíčové výsledky učení

Absolventi získají znalosti o biomedicínských oborů, jejichž struktura a funkce jednotlivých tělesných orgánů, diagnostických a preventivních zákroků, možnost nastavit plán léčby a uskutečnit to. Absolventi musí prokázat znalosti v biomedicínských oborů, příčiny onemocnění jednotlivých tělesných systémů, sepse a antisepse, schopnost organizovat a dokázat preventivní léčbu, lékařská etika, právních norem v souladu s lékařskou profesi. Že prokázat znalost farmakoterapie, první pomoc v případě náhlého selhání orgánů, především na infekční a zánětlivé základě selhání imunitního systému, diagnostiku a léčbu nádorů a geneticky podmíněných onemocnění. Absolventi jsou schopni provádět vyšetření, naznačují, a interpretovat výsledky, které jsou nezbytné pro nastavení správné diagnózy, mladým i dospělých pacientů s lékařskou péči, komunikovat s pacienty a jejich příbuznými, a spolupracovat s dalšími zdravotnickými odborníky, metody užitné elektronických komunikačních a informačních technologií v alespoň jednoho světového jazyka, vyhodnocovat data poskytované pacientům, a provést celkové vyšetření. Také absolventi využít znalosti moderních technologií v lékařské praxi, stanovit tyto kroky vyšetření vedoucí k diagnóze. Dělají využití moderních komunikačních nástrojů k získání nových informací a aplikovat ji do praxe, a prezentování výsledků na lékařských konferencích.

Specifické požadavky pro přijetí

Maturitní vysvědčení postup + Vstupné

Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání

Neexistují žádné zvláštní opatření pro uznávání předchozího vzdělání.

Kvalifikační požadavky a předpisy

Osvědčení o maturitě (bakalářský studijní program), bakalářský diplom (magisterský studijní program) + přijímací řízení. Předpisy: Zákon o vysokých školách, Předpisy o Studijní a zkušební, pravidla pro přijímací řízení.

Profil programu

Toto šest-rok na plný úvazek obor magisterského studia připravuje absolventy pro výkon povolání lékaře. Je vyplněn s mírou doktor všeobecného lékařství. V průběhu prvních dvou let, učební plán zahrnuje především teoretické kurzy (biochemie, anatomie, histologie, fyziologie, atd.). 3. ročník studia zahrnuje preklinické kurzy a přípravné pro studium klinických kurzů. V průběhu 4. a 5. ročníku student postupně prochází stáží na jednotlivých klinikách a odděleních. V posledním roce studia je věnován předem maturitní praktický výcvik, během níž studenti pracují na klinikách a odděleních pod dohledem zkušených lékařů. V průběhu studia studentů i kompletní devět týdnů po odborné praktický výcvik, během kterého se postupně seznámí s řízení a provoz zdravotnických zařízení a praktických postupů. Studium je ukončeno státní rigorózní zkoušku v pěti předmětů.

Profesní profily absolventů s příklady

Absolventi najdou uplatnění ve státních i soukromých zdravotnických zařízeních. Absolventi by měli být schopni samostatně vykonávat, označují a interpretovat výsledky zkoušek, které jsou nezbytné pro výrobu diagnózy. Absolventi jsou schopni využívat moderní komunikační prostředky, aby získal nové informace vztahující se k jejich profesi a získané poznatky v praxi.

Ředitel programu nebo ekvivalent

Prof. Darja Jarosová, PhD

O Škole

Otázky

Podobné kurzy