Keystone logo
Campus Bio-Medico University of Rome

Campus Bio-Medico University of Rome

Campus Bio-Medico University of Rome

Úvod

Campus Bio-Medico University of Rome byla založena v roce 1993 s kulturním cílem vrátit biomedicínským vědám hodnotu lidského života a člověka jako jejich ústředního zaměření. Mladým lidem je nabízen kulturní, profesní a lidsky orientovaný program akademické formace založený na jednotě různých oborů podle pojetí univerzity jako společenství studentů a učitelů. Nedílnou součástí tohoto projektu je Univerzitní nemocnice Campus Bio-Medico, kde naplno vstupuje do hry rozměr lidské služby v konkrétní zkušenosti s nemocí a nemocí. Univerzita biomedicínského kampusu v Římě je právně uznaná soukromá univerzita (ministerský výnos ze dne 31. října 1991).

Místa

Místa
 • Rome

  21 Via Álvaro del Portillo, 00128, Rome

  • facebook
  • youtube
  • twitter
  • instagram
  • linkedin

Otázky