Keystone logo
Texas A&M University College of Dentistry PhD v orálních a kraniofaciálních biomedicínských vědách
Texas A&M University College of Dentistry

PhD v orálních a kraniofaciálních biomedicínských vědách

Dallas, Spojené státy americké

Request duration

Angličtina

Request pace

Request application deadline

Sep 2023

Request tuition fees

Na kampusu

Úvod

Studenti pro Ph.D. Program v orálních a kraniofaciálních biomedicínských vědách na katedře biomedicínských věd absolvuje školení v širokých oblastech kraniofaciálního vývoje a genetiky, bioinženýrství a regenerace, biologie mineralizovaných tkání a neurovědy a bolesti. Toto školení zahrnuje pokročilé studium buněčných a molekulárních mechanismů, experimentální studie a klinické studie vývoje, růstu, stárnutí, funkce, nemoci a léčby.

Práce vedoucí k získání titulu doktor filozofie (Ph.D.) je navržena tak, aby uchazečovi poskytla důkladné a komplexní znalosti v oboru a školení v metodách výzkumu. Konečným základem pro udělení titulu je zvládnutí látky v širokém studijním oboru a prokázaná schopnost samostatného výzkumu. Kromě toho musí uchazeč získat schopnost jasně vyjádřit myšlenky v ústním i písemném jazyce.

O Škole

Otázky