Keystone logo
Silesian University - School of Business Administration

Silesian University - School of Business Administration

Silesian University - School of Business Administration

Úvod

Dáváme učení smysl.

Na School of Business Administration se špičkový výzkum setkává s rodinnou atmosférou regionální veřejné vysoké školy. Naše kampusy jsou v regionu, ale naše nápady nejsou omezeny místem. S téměř 3000 studenty patříme spíše k menším vysokým školám. Přesto poměr studentů a učitelů 15:1 umožňuje našim studentům rozvíjet zdravé individuální mentorské vztahy se svými lektory a nabízí jim vhled a pomoc způsoby, které by ve větší třídě nebyly možné. V rámci Business Gate Academy získávají studenti cenné praktické dovednosti a dovednosti při řešení problémů při práci na skutečných obchodních případech. Na Slezské univerzitě inspirujeme váš růst a rozvíjíme vaši přirozenou kreativitu. Vaše úspěšná budoucnost je naší hnací silou!

Slezská univerzita v Opavě (SU), založená v roce 1991, má tři fakulty a dva vysokoškolské ústavy:

  • Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě
  • Obchodně podnikatelská škola v Karviné
  • Fakulty veřejných politik v Opavě
  • Matematického ústavu v Opavě
  • Fyzikální ústav v Opavě

Slezská univerzita je právoplatným členem Evropské univerzitní asociace a držitelem prestižního ocenění HR Excellence in Research Award. V roce 2022 se SU umístila na 231–240 v žebříčku QS EECA University Rankings. Všechny nabízené studijní programy jsou plně akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Jsme otevřeni Světu.

Chtěli byste studovat, pracovat nebo provádět svůj výzkum v zahraničí? Internacionalizace je jedním ze základních kamenů našeho poslání, SU SBA spolupracuje s více než 60 univerzitami především v Evropě, ale také ve Spojených státech, Rusku, Japonsku nebo Číně a poskytuje svým studentům a zaměstnancům dostatek příležitostí, ať už je to prostřednictvím programu Erasmus+, Horizont 2020 nebo řadu dalších výměnných programů a individuálních stipendií.

Může být věda zábavná?

Kladnou odpověď na otázku dávají mladí lidé, kteří na naší univerzitě studují se zájmem, elánem a touhou odhalovat záhady a objevovat nové věci. Studenti navazujících magisterských i doktorských programů se mohou zapojit do výzkumné činnosti a ucházet se o celoroční stipendium ve Studentské grantové soutěži.

Vlastnosti kampusu

Možnost přijetí 2

Přihlášku do magisterského programu Ekonomika a management (plně vyučovaný v angličtině) lze podat online během několika minut. K žádosti nejsou vyžadovány žádné povinné dokumenty, jako jsou certifikáty v anglickém jazyce. Je to tak jednoduché! Do týdne od úspěšné přijímací zkoušky, která se koná online, je vystaven akceptační dopis.

Povinné dokumenty (při fyzickém zápisu v Karviné, CZE):

  • Úředně ověřené kopie diplomu o absolvování bakalářského nebo navazujícího magisterského studijního programu nebo magisterského studijního programu.
  • Uchazeč, který absolvoval studijní program v zahraničí, doloží ověřenou kopii nebo originál rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice , nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.

Vízové požadavky

Stipendia a financování, možnost 2

Hodnocení

Slezská univerzita je právoplatným členem Evropské univerzitní asociace a držitelem prestižního ocenění HR Excellence in Research Award . V roce 2022 se SU umístila na 231–240 v žebříčku QS EECA University Rankings . Všechny nabízené studijní programy jsou plně akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Místa

  • Silesian University in Opava School of Business Administration in Karviná Univerzitní nám. 1934/3, 73340, Karvina

Otázky