Keystone logo
Scuola Superiore Sant’Anna MEDSKILL - Rozvoj lékařských dovedností pomocí simulace
Scuola Superiore Sant’Anna

MEDSKILL - Rozvoj lékařských dovedností pomocí simulace

Pisa, Itálie

5 Days

Angličtina

Plný úvazek

03 Sep 2024

07 Oct 2024

EUR 200 *

Na kampusu

* od 200 EUR do 1000 EUR podle ročního příjmu žadatele

Úvod

K dnešnímu dni zůstává potřeba praktických dovedností a schopností řešit problémy v mnoha vzdělávacích programech lékařských škol v Evropě z velké části nenaplněna. Vzdělávání na lékařské fakultě ve skutečnosti zůstává do značné míry ukotveno v tradičním paradigmatu učení se diskrétnímu množství informací o principech patofyziologie a popisech nemocí, bez obav o rozvoj dovedností nezbytných pro sebevědomou práci „na pacientovi“. Digitální nástroje založené na makro a mikrosimulaci mohou díky své flexibilitě, efektivitě, přesnosti a dostupnosti zásadním způsobem přispět k řešení této problematiky a jejich potenciál chceme uplatnit při výuce studentů pregraduální medicíny. Škola MEDSKILL umožní studentům:

  • Spojte se s digitálními nástroji, které usnadňují studium anatomie, fyziologie, patofyziologie a klinického uvažování
  • Konfrontujte virtuální pacienty/figuríny, interpretujte jejich umělé symptomy/znaky a dělejte rozhodnutí s přihlédnutím k vhodnosti volby, stejně jako k etickým souvislostem a udržitelnosti
  • Napodobováním klinických situací otestujte komunikační dovednosti pacienta a simulujte použití diagnostického zařízení, vedoucích týmů a intervenčních terapií.

Metodologie výuky

Iniciativa MEDSKILLS bude poskytovat jak přednášky, tak praktická laboratorní cvičení. Každému praktickému cvičení předchází úvodní lekce o teoretických aspektech manévrů, která bude provedena, a poté následuje závěrečná lekce.
Kurz si klade za cíl poskytnout přípravu na transtorakální a abdominální ultrazvukové metody a hlavní kardiovaskulární a břišní onemocnění. Kurz je rozdělen na formální teoretické lekce a praktické stáže v učebně Simulabo s využitím ultrazvukového a pokročilého echokardiografického simulátoru Vimedix.

Přijímací řízení

Poplatek za studium programu

O Škole

Otázky