Keystone logo
Samra University Of Oriental Medicine

Samra University Of Oriental Medicine

Samra University Of Oriental Medicine

Úvod

Předchůdce Samra University Of Oriental Medicine Samře pojal Dr. Homer Cheng, který si uvědomil, že medicína jeho předků může účinněji léčit mnoho stavů, které viděl u svých pacientů. Dr. Cheng věřil, že takové centrum musí přinést orientální medicínu dalším západním lékařům a studentům, kteří hledají studijní obory v doplňkové zdravotní kariéře. On a jeho kolegové věřili, že tato nová kariéra musí mít pevný základ v západních základních a klinických vědách. Jedná se o první akupunkturní školu v Kalifornii, která byla schválena Státní lékařskou radou, divizí spojeneckých zdravotnických profesí, a první, která byla autorizována státním ministerstvem školství, aby mohla nabízet studijní a grantové tituly orientální medicíny. Akreditační komise plně akredituje univerzitu pro akupunkturu a orientální medicínu. Cíle univerzity se během let její historie vyvíjely, přesto je vyvíjeno veškeré úsilí k zachování podstaty cílů jejích zakladatelů. Ti, kterým nelze věnovat pozornost, jsou stále vyhrazeni pro budoucí časy, kdy to podmínky dovolí.

Místa

  • Los Angeles

    West 6th Street,3663, 90020, Los Angeles

    Otázky