Keystone logo
Kafkas University

Kafkas University

Kafkas University

Úvod

Kafkas University poskytuje vysokoškolské vzdělání v odborných (přidružených), vysokoškolských, magisterských a doktorských úrovních v rámci globální a místní poptávky. Kafkas University navíc úzce spolupracuje s různými průmyslovými odvětvími, včetně zemědělství, cestovního ruchu a obchodu, s cílem vyvinout a implementovat řešení regionálních a mezinárodních problémů.

Je ve výjimečně dobré pozici, pokud jde o počet studentů na jednoho člena fakulty, pokud jde o vzdělávací a výzkumné činnosti prováděné s našimi oddanými akademickými pracovníky s národními i mezinárodními zkušenostmi a znalostmi. Investice do moderní infrastruktury a technického vybavení požadovaného vysokoškolským vzděláváním se zrychlují a udržují. Kafkas University zakládá svou činnost na základních principech a cílech naší ústavy a zákona o vysokých školách. Proto je nekompromisním obráncem nedělitelné jednoty naší země a Atatürkových principů a revolucí.

Místa

  • Kars

    Merkez, Kafkas Ünv. Rektörlüğü,, , Kars

    Otázky