Keystone logo
Institute Of Clinical Acupuncture & Oriental Medicine

Institute Of Clinical Acupuncture & Oriental Medicine

Institute Of Clinical Acupuncture & Oriental Medicine

Úvod

Institut klinické akupunktury a orientální medicíny ( ICAOM ) je v první řadě institucí učení a výuky, která se zavázala sloužit našim studentům a potřebám společnosti. Úspěšné vedení záležitostí institutu vyžaduje, aby každý člen ústavu, fakulta, zaměstnanci a studenti uznali a procvičovali základní principy. Potvrzujeme důstojnost, která je nám všem vlastní, a snažíme se udržovat atmosféru spravedlnosti poznamenánou vzájemnou úctou. Uznáváme právo každého jednotlivce myslet a mluvit tak, jak to vyžaduje osobní víra, vyjádřit jakoukoli myšlenku a nesouhlasit s názorem jiného nebo vyvrátit jeho názor. Podporujeme otevřené vyjádření naší individuality a rozmanitosti v mezích zdvořilosti, citlivosti a respektu.

Institut klinické akupunktury a orientální medicíny se věnuje rozvoji vzdělávací, klinické a profesionální excelence, podpoře rozvoje kompetentních a šikovných praktiků orientální medicíny a propagaci orientální medicíny v místních a globálních komunitách.

Místa

  • Honolulu

    100 N. BERETANIA STREET, 203B | HONOLULU, HAWAII 96817, 96817, Honolulu

    Otázky