Keystone logo
Grigore T. Popa University Of Medicine and Pharmacy IASI

Grigore T. Popa University Of Medicine and Pharmacy IASI

Grigore T. Popa University Of Medicine and Pharmacy IASI

Úvod

Univerzita medicíny a farmacie "Grigore T. Popa" z Iasi v Rumunsku je jednou z nejstarších a nejprestižnějších institucí v zemi a je klasifikována jako Univerzita pokročilého výzkumu a vzdělávání. Prioritou vzdělávacího procesu je příprava výjimečných odborníků se silným teoretickým i praktickým zázemím, schopných obstát v jakékoli konkurenci na národní i mezinárodní úrovni.

Fakulta zdravotnického bioinženýrství neustále přizpůsobuje své vzdělávací programy potřebám trhu práce. Vzhledem k rostoucí poptávce po dobře vyškolených odbornících v oblasti biomedicínských věd na hranicích nabízí Fakulta lékařského bioinženýrství partnerství, kde je šance na straně těch, kteří vědí, jak ji využít. Chceme, abyste měli odvahu vzít si svůj život do svých rukou s mocí bioinženýra, se schopnostmi fyzioterapeuta, s důvěrou ve svou mysl a se vzděláním a duchem, abyste přinesli příležitosti k tomu, abyste vás zvedli na nejvyšší vrcholky štěstí splněných snů.

Jako absolvent fyzioterapie budete pracovat v oblasti zdravotnických služeb přímo spojených s rehabilitací a optimalizací funkcí pacienta, dítěte nebo dospělého, s cílem přispět k jeho integraci do konkrétních životních činností.

Fyzioterapeuti stanovují etapy individuálních terapeutických plánů na základě statických a dynamických pohybových programů podle klinické diagnózy a aplikují techniky fyzikální terapie, kinetické, profylaktické asistenční a pohybové rehabilitační techniky.
Vstupte do FASCINUJÍCÍHO VESMÍRU FYZIOTERAPIE!
Více informací:
https://www.umfiasi.ro/academic/facultati/facultatea-de-bioinginerie-medicala/physiotherapy/

Absolventi Bioinženýrské specializace pracují v nemocnicích, akademických institucích, drogových společnostech, protetických společnostech a vládních agenturách.

Specialisté v oblasti bioinženýrství pracují s komplexním lékařským zařízením, navrhují, vyvíjejí nebo testují zdravotnické prostředky a aktivně se spolu s lékařským personálem podílejí na zotavování pacientů.

Lékaři Bioinženýři využívají znalosti z biologie, fyziky, matematických modelů a počítačové simulace k vývoji nových terapií a lékařských biotechnologií.

Dívejte se do BUDOUCNOSTI se silou BIOINŽENÝRA!

Více informací:
https://www.umfiasi.ro/academic/facultati/facultatea-de-bioinginerie-medicala/biomedical-engineering/

Místa

  • Iași

    Strada Universității,nr. 16, 700115, Iași

Otázky