Keystone logo
© Prague Film School / Ali Shreim
Charles University Faculty of Medicine in Plzeň

Charles University Faculty of Medicine in Plzeň

Charles University Faculty of Medicine in Plzeň

Úvod

Lékařská fakulta UK v Plzni je jednou ze sedmnácti fakult ctihodné Univerzity Karlovy v Praze. Byl zřízen dekretem č. 135 ze dne 27. října 1945 vydaným prezidentem Edvardem Benešem. Lékařská fakulta v Plzni se od svých skromných začátků rozrostla na moderní univerzitu, ze které již absolvovalo 7814 lékařů působících v České republice i v zahraničí a 499 studentů bakalářského studijního programu. V akademickém roce 2009/2010 studovalo na fakultě 2032 studentů, z toho 427 cizinců.

Lékařská studia jsou rozdělena do dvou základních studijních programů - Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. Studenti jsou přijímáni do studijního programu Zubní lékařství od akademického roku 2004/2005 a postupně nahrazuje studijní program Stomatologie. Všeobecné lékařství je šestiletý studijní program; studium zubního lékařství trvá pět let. První dva roky jsou věnovány teoretickým oborům - biologii, biofyziku, anatomii, histologii, fyziologii a biochemii. Třetí a část čtvrtých ročníků se zaměřuje na studium preklinických předmětů - patologická anatomie, patologická fyziologie, mikrobiologie a farmakologie a začíná také studium klinických předmětů. Poslední roky se plně zaměřují na klinické obory.

Fakulta také zajišťuje výuku v angličtině pro zahraniční samofinancující studenty. Studium je zakončeno promocí, která se koná v úctyhodné síni Carolinum v Praze, kde absolventi získávají diplomy. Absolventi studijního programu Všeobecné lékařství získávají titul MUDr. (rovná se MD) a absolventi studijního programu Zubní lékařství získávají titul MDDr. (rovná se DMD). Nejenže jsou studenti vzdělaní pro lékařskou praxi; jsou také seznámeni se základy výzkumu a jsou vedeni k jejich nezávislé výzkumné práci.

V průběhu studia, zejména o letních prázdninách, mají studenti řadu příležitostí ke studiu a získání zkušeností v zahraničí. Nejen z těchto důvodů, ale zejména proto, že studenti musí studovat cizí zdroje, je kladen důraz na výuku jazyků. Každý student tedy kromě latiny musí složit zkoušku z angličtiny a ještě jednoho cizího jazyka.

Místa

  • Pilsen

    Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Plzni Husova 3, 306 05 Plzeň, , Pilsen

Otázky