Keystone logo
Charité – University of Medicine Berlin

Charité – University of Medicine Berlin

Charité – University of Medicine Berlin

Úvod

Posláním Berlínského institutu zdraví (BIH) je lékařský překlad: přenos poznatků biomedicínského výzkumu do nových přístupů k personalizované predikci, prevenci, diagnostice a terapii a naopak využití klinických pozorování k vývoji nových výzkumných nápadů. Cílem je poskytnout relevantní léčebné výhody pacientům a široké populaci. BIH se také zavázala k vytvoření komplexního translačního ekosystému jako oblasti translačního výzkumu v Charité – takové, která klade důraz na systémové chápání zdraví a nemocí a která podporuje změnu v kultuře biomedicínského výzkumu. BIH financovalo z 90 procent Spolkové ministerstvo školství a výzkumu (BMBF) a z 10 procent stát Berlín. Dvě zakládající instituce, Charité – Universitätsmedizin Berlin a Max Delbrück Center for Molecular Medicine v Helmholtz Association (MDC), byly nezávislými členskými subjekty v rámci BIH až do roku 2020. Od roku 2021 je BIH integrována do Charité jako tzv. třetí pilíř; MDC je privilegovaným partnerem BIH.

Místa

  • Berlin

    Charité — Universtätsmedzin Berlin Charitéplatz 1, 10117, Berlin

Otázky