Keystone logo
Baylor College Of Medicine

Baylor College Of Medicine

Baylor College Of Medicine

Úvod

Baylor College Of Medicine je univerzita zdravotnických věd, která vytváří znalosti a aplikuje vědu a objevy na další vzdělávání, zdravotní péči a veřejně prospěšné práce na místní i celosvětové úrovni.

Baylor College Of Medicine je univerzita zdravotnických věd s dědictvím excelence a vizí zlepšování zdraví pomocí vědy, stipendia a inovací.

Přijali jsme základní hodnoty, které zohledňujeme ve všem, co děláme na akademii. Těmito hodnotami jsou Respekt, Integrita, Inovace, Týmová práce a Excelence. V každé z našich čtyř škol - School of Medicine, Graduate School of Biomedical Sciences, School of Health Profession a National School of Tropical Medicine, we začlenit tyto hodnoty, jak to děláme v našich oblastech poslání výzkumu, péče o pacienty, vzdělávání a veřejné služby.

K udržení excelence, které velíme, je zapotřebí talentu a usilovného úsilí našeho akademického vedení, fakulty, zaměstnanců a účastníků. Vidím tuto práci každý den všemi kolem sebe. Baylor College Of Medicine je výjimečné místo.

Baylor College Of Medicine trvale řadí mezi nejlepší volbu pro studenty medicíny, postgraduální studenty a studenty zdravotnických profesí.

Místa

  • Houston

    Baylor Plaza,1, 77030, Houston

    Otázky