Keystone logo

Azerbaijan State University of Economics

A logo

Úvod

Azerbajdžánská státní ekonomická univerzita, která byla založena v roce 1930, je jednou z největších vysokých škol na jižním Kavkaze. Na UNEC pracuje 9 fakult s více než 18 000 studenty, kteří studují na 21 specialitách.

Více než tisíc učitelů, stejně jako 120 profesorů a 600 asistentů, mezi nimiž jsou skuteční členové Národní akademie věd, New Yorkská akademie věd, laureáti státních cen, ctí učitelé a vědci pracují na univerzitě.

Více než 850 studentů z 12 zemí světa studuje bakalářské a magisterské studium na UNEC.

Proč UNEC?

  • Univerzita je základním vzdělávacím centrem, který vyučuje vědu ekonomiky v regionu;
  • Výukový proces a výcvik personálu je v souladu s americkým a evropským vzdělávacím systémem;
  • Specializace na bakalářském, magisterském a doktorském stupni se vyučují v azerbajdžaneckém, anglickém, ruském a tureckém jazyce; Ústředním bodem hlediště je student;
  • Student může absolvovat univerzitu se dvěma nebo více specializací (duální hlavní);
  • Studenti mají příležitost účastnit se různých výměnných programů;
  • Celkem je 36 židlí na 9 odděleních a 32 specializovaných židlích;
  • A pracovníci univerzity tvoří 461 profesorů a doktorů filozofie.

Místa

  • Azerbaijan State Economic University 194 Murtuz Mukhtarov Baku Azerbaijan, AZ1001, Baku

Otázky