Keystone logo
American College Of Osteopathic Surgeons

American College Of Osteopathic Surgeons

American College Of Osteopathic Surgeons

Úvod

American College Of Osteopathic Surgeons ( ACOS ) se zavázala k podpoře excelence v osteopatické chirurgické péči prostřednictvím vzdělávání, obhajoby, rozvoje vůdčích schopností a podpory profesionálních a osobních vztahů.

American College Of Osteopathic Surgeons a přijímá Etický kodex Americké osteopatické asociace; požaduje, aby jeho členové ve všech kategoriích byli obeznámeni s etickým kodexem AOA; a vyžaduje, aby dodržovali její ustanovení tak, jak jsou uvedena a jak jsou čas od času revidována, pozměňována a / nebo interpretována.

Poslední desetiletí byla naplněna řadou prvenství a úspěchů pro vysokou školu, například vývojem přísných vzdělávacích standardů pro chirurgické výcvikové programy a požadavky na povinné další vzdělávání; ustavení výročního klinického shromáždění (ACA); a reorganizace rady guvernérů, aby lépe reprezentovala členství a uspokojovala jeho profesionální potřeby. Nakonec byly disciplíny American College Of Osteopathic Surgeons organizovány podle následujících kategorií: obecná chirurgie, neurologická chirurgie, plastická a rekonstrukční chirurgie, urologická a kardiotorakální a vaskulární chirurgie.

Vysoká škola znovu a znovu zvítězila ve svém odhodlání, vytrvalosti a víře ve své poslání.

Místa

  • Alexandria

    1680 Duke Street, Suite 500 Alexandria, VA 22314, 22314, Alexandria

    Otázky