Keystone logo
Arménie

Nejlepší univerzity pro Zdravotní péče Programy v Arménie 2024

Počet institucí: 2
    • Yerevan, Arménie

    Yerevan State University poskytuje vysoce kvalitní vzd?lání, aby zajistila konkurenceschopnost svých absolvent? na místním i globálním trhu práce. Aby zvládl sou?asné výzvy a ú?inn? plnil své vzd?lávací poslání, YSU pr?b?žn? aktualizuje profil a obsah svých vzd?lávacích program?, uplat?uje moderní metody výuky a u?ení a poskytuje student?m efektivní podp?rné služby.

    • Yerevan, Arménie

    Eurasia International University poskytuje vzdělání na třech úrovních Národní soustavy kvalifikací Arménské republiky: bakalářský (úroveň VI), magisterský (úroveň VII), výzkumný pracovník (kandidát vědy na vědecký titul (úroveň VIII)).