Read the Official Description

Dlouhodobý studijní program magisterského studia

Příjem z února se uskuteční od 10. listopadu 2018 do 15. února 2019

Obecná fyzioterapie

Přehled zdravotních a sociálních, ekonomických a psychologických aspektů postižení, problematika fyzikální terapie a její role v moderní medicíně, úloha lékařské diagnostiky pro potřeby léčby a fyzioterapie a výběr a provedení vyšetření a testů nezbytných pro zvolit fyzioterapeutické prostředky. Úloha a význam primární a sekundární profylaxe při prevenci civilizačních onemocnění 21. století a role pro-zdravotní výchovy ve společnosti.


Ortopedické zásoby

Konstrukce, fungování, použití a zásady výběru ortopedických pomůcek. Vyučování kompetencí a dovedností při popisu a interpretaci principů fungování ortopedických zařízení používaných při rehabilitaci. Porozumění úloze ortopedických zařízení při rehabilitaci.


Kinezioterapie

Teoretický přehled a podstatu kurzu, metody hodnocení pohybového systému pro potřeby fyzioterapie a metody a techniky provádění terapeutických cvičení. Výuka biomechanické analýzy postoje těla a determinanty lidských pohybových funkcí. Vyučování praktických dovedností v terapeutických cvičeních, metodách a technikách, založených na teoretických znalostech as ohledem na indikace a kontraindikace jednotlivých léčby. Základní metody používané v manuální terapii s využitím teoretických znalostí v kinezioterapii. Vyučování znalostí a dovedností při použití konkrétních kinezioterapeutických postupů podle individuálních klinických obrazů pacienta.


Fyzikální terapie

Teoretické a praktické poznatky o použití biologických účinků fyzických podnětů na lidské tkáně v rámci: termoterapie, kryoterapie, fototerapie, hydroterapie, elektroterapie, elektromagnetických polí a balneoklimatologie, se zvláštním zřetelem k základům biofyziky, metodice, indikace a kontraindikace pro provedené léčby.

Program taught in:
Angličtina
Last updated November 28, 2018
This course is Campus based
Start Date
Ún. 2019
Duration
5 let
Denní studium
Deadline
By locations
By date
Start Date
Ún. 2019
End Date
Sept. 30, 2019
Application deadline

Ún. 2019

Location
Application deadline
End Date
Sept. 30, 2019