PhD ve farmaceutické technologii

Všeobecné informace

Popis programu

Absolventi doktorského programu Farmaceutická technologie budou mít úplný a jedinečný pohled na obecné a speciální metody formulace dávkových forem, jejich strukturu, fyzikální a chemické vlastnosti a využití matematických a statistických modelů za účelem optimalizace fyzikálních a biofarmaceutických vlastnosti farmaceutických přípravků, včetně lokálních a časových profilů uvolňování léčiva. K získání tohoto profilu absolventi potřebují podrobné znalosti o vlastnostech pomocných látek, technologické zpracování těchto látek při výrobě dávkových forem, jakož i matematické modelování jednotlivých fází formulace a výroby farmaceutických přípravků.


Bez specializace.


Popis kritérií ověření a hodnocení

Obsah přijímací zkoušky

  • Ústní zkouška ze znalosti všeobecné a speciální farmaceutické technologie.
  • Zkouška z anglického jazyka pro hodnocení znalostí anglického jazyka (nejméně C1).


Další podmínky bonusu (praxe)

  • Úspěšně ukončila vysokoškolské studium farmacie, lékařství nebo přírodních věd (ohodnoceno 2 body).
  • Diplomová práce podobná s navrhovaným Ph.D. studie kandidáta (hodnocené 3 body).
  • Uvedení předpokládaného výcvikového střediska a schválení konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorského projektu (max. 5 bodů).


Kritéria pro hodnocení

  1. Úroveň odborných znalostí - přezkoumána při odpovědi na otázky uvedené ve Všeobecném obsahu přijímací zkoušky (max. 10 bodů).
  2. Předložený doktorský projekt - hodnocení komplexnosti projektu, moderních metodologických přístupů k řešení a kontinuita projektu na tématech, o kterých již diskutuje oborová rada (max. 10 bodů).

Minimální vstupní limit je 20 bodů.

Děkan se rozhodne přijmout žadatele, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a podle počtu získaných bodů se zařazují do pořadí odpovídajících předem stanovenému počtu přijatých žadatelů o daný program.


Podmínky přijetí

Přijímání k doktorskému studiu je podmíněno úspěšným absolvováním magisterského studijního programu.

Způsob ověření:
Poslední aktualizace Bře 2020

Informace o škole

Charles University, the first university established in Central Europe, was founded by Charles IV, the Czech King and Roman Emperor, in 1348.

Charles University, the first university established in Central Europe, was founded by Charles IV, the Czech King and Roman Emperor, in 1348. Méně
Hradec Králové