PhD v lidské fyziologii a patofyziologii

Všeobecné informace

Popis programu

Funkčně definovaná disciplína, která studuje regulační funkce orgánů v reakci a přizpůsobení specifických systémů organismu změnám ve vnějším a vnitřním prostředí v normálních a patologických stavech. Existuje převaha přechodu od studií nepřímých projevů určitých funkcí ke studiu vlastních funkčních a regulačních mechanismů na buněčné a molekulární úrovni, aby se využily získané poznatky pro prevenci, diagnostiku a terapii lidských nemocí.

Studijní program se uskutečňuje ve spolupráci s Ústavem fyziologie Akademie věd České republiky.


Popis kritérií ověření a hodnocení

  • Řádně dokončený magisterský studijní program, tj. Předložení ověřené kopie vysokoškolského diplomu nebo nostrifikace vysokoškolského vzdělání do 30. září 2019.
  • Předložení formuláře žádosti včetně všech příslušných příloh, tj. Životopisu, profesní reference, platba o přijetí vstupního poplatku do 30. dubna 2019
  • Předložení dizertačního projektu do 30. dubna 2019
  • Úspěšné absolvování zkoušky, které je založeno na vhodných znalostech ve vybrané vědecké oblasti.

Vstupní zkoušky mají podobu rozhovoru na téma Ph.D. Práce, která demonstruje technické dovednosti žadatele o doktorský studijní program a schopnost pracovat se specializovanou zahraniční literaturou. Projekt hodnotí odborná komise.


Podmínky přijetí

Přijímání k doktorskému studiu je podmíněno úspěšným absolvováním magisterského studijního programu.

Metoda ověření


Doporučená literatura, ukázkové otázky

Čtení jsou doporučovány jednotlivými potenciálními supervizory a jsou založeny na odborných otázkách potenciální dizertační práce a zvolené konkrétní disciplíny. Zejména monografie a respektované časopisy IF. Navrhovaná literatura a zdroje lze vidět v rámci profilů konkrétních školitelů.

Další informace na webových stránkách Akademie věd České republiky: http://dspb.avcr.cz


Kariérní vyhlídky

Doktorský studijní program Fyziologie a patofyziologie člověka představuje úvod do metodologie vědecké práce se zvláštním zájmem o charakterizaci funkčních a regulačních mechanismů lidského těla ve zdravém a nemocném organismu. Studie molekulárních mechanismů převažuje s cílem využít teoretické poznatky v prevenci, terapii, diagnostice a rehabilitaci lidských nemocí a poruch. Standardní a mezinárodní zarovnání je potvrzeno státní zkouškou v oboru specializace a obhajobou diplomové práce, která odráží znalosti absolventa v jeho specializaci, úroveň zvládnutí moderní metodiky a jeho vynález v řešení vědeckých problémů. Program je spojen s mnoha obory klinické medicíny. Standardní délka studia je čtyři (4) roky.

Poslední aktualizace Bře 2020

Informace o škole

Students choose the Second Faculty for its exceptional research and teaching excellence, because of a proud tradition of friendship and unity among lecturers, students and administrative staff, and th ... Čtěte více

Students choose the Second Faculty for its exceptional research and teaching excellence, because of a proud tradition of friendship and unity among lecturers, students and administrative staff, and the unique student experience that we offer. Méně