PhD v bioanalytických metodách

Všeobecné informace

Popis programu

Absolventem doktorských studií Bioanalytické metody je kvalifikovaný zdravotnický pracovník specializující se na klinické laboratoře, laboratoře hygienických služeb, biochemické, toxikologické a hematologické laboratoře. Získává pokročilé teoretické a praktické zkušenosti s instrumentálními metodami analýzy, validací metod a akreditací bioanalytických laboratoří. Absolvent řídí metody přípravy vzorků biologického materiálu a analýzy a odpovídající přístrojové vybavení. Absolvent je schopen posoudit klinický význam laboratorních vyšetření a možný výklad jejich výsledků v takové míře a rozsahu, že může být poradcem pro výběr a využití laboratorních metod při jejich diagnostické, monitorovací, terapeutické a preventivní činnosti.


Bez specializace.


Popis kritérií ověření a hodnocení

Obsah přijímací zkoušky

  • Ústní zkouška ze současných instrumentálních metod používaných v kvalitativní a kvantitativní analýze, separační metody, zpracování biologického materiálu.
  • Zkouška z anglického jazyka pro hodnocení znalostí anglického jazyka (nejméně C1).


Další podmínky bonusu (praxe)

  • Úspěšně absolvovala vysokoškolské studium bioanalytiky, farmacie nebo příbuzného oboru zdravotnictví (ohodnoceno 2 body).
  • Kvalitní diplomová práce s alespoň částečně analytickým zaměřením (3 body).
  • Uvedení předpokládaného výcvikového střediska a schválení konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorského projektu (max. 5 bodů).


Kritéria pro hodnocení

  1. Úroveň odborných znalostí - přezkoumána při odpovědi na otázky uvedené ve Všeobecném obsahu přijímací zkoušky (max. 10 bodů).
  2. Předložený doktorský projekt - hodnocení komplexnosti projektu, moderních metodologických přístupů k řešení a kontinuita projektu na tématech, o kterých již diskutuje oborová rada (max. 10 bodů).

Minimální vstupní limit je 20 bodů.

Děkan se rozhodne přijmout žadatele, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a podle počtu získaných bodů se zařazují do pořadí odpovídajících předem stanovenému počtu přijatých žadatelů o daný program.


Podmínky přijetí

Přijímání k doktorskému studiu je podmíněno úspěšným absolvováním magisterského studijního programu.

Způsob ověření:
Poslední aktualizace Bře 2020

Stipendium Keystone

Objevte, jaké možnosti vám může nabídnout naše stipendium

Informace o škole

Charles University, the first university established in Central Europe, was founded by Charles IV, the Czech King and Roman Emperor, in 1348.

Charles University, the first university established in Central Europe, was founded by Charles IV, the Czech King and Roman Emperor, in 1348. Méně
Hradec Králové