PhD v kinantropologii

Všeobecné informace

Popis programu

V oblasti kinantropologie existují následující oblasti specializace podle orientace jednotlivého žadatele:

  • Antropomotorika
  • Aplikované pohybové aktivity
  • Biomechanika
  • Didaktika tělesné výchovy a sportu
  • Filozofie a sociologie tělesné kultury
  • Cvičení fyziologie
  • funkční antropologie
  • Cvičení a sport psychologie
  • rekreologie
  • Senzomotorics a Pathokinesiology

Centrum pro výzkum kinantropologického

Centrum pro výzkum kinantropologického byla založena v roce 1. ledna 2005 na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Zaměřuje se na výzkum v oblasti fyzické aktivity a nečinnosti ve vztahu k životnímu stylu a zdraví obyvatel ČR. Je koncipováno jako interdisciplinární pracoviště. Zároveň to koordinaci a consultating funkce v oblasti monitorování PA pro zemích střední Evropy.

Poslední aktualizace Pro 2016

Informace o škole

It is the university, together with a number of other educational institutions that makes Olomouc the top student city in the Czech Republic – where every fifth person in the city is a student!

It is the university, together with a number of other educational institutions that makes Olomouc the top student city in the Czech Republic – where every fifth person in the city is a student! Méně