Magistr ve všeobecném lékařství (MUDr)

Všeobecné informace

Popis programu

Šestiletý učební plán vede k magisterskému titulu MUDr. - "Medicinae Universae Doctor" = doktorka všeobecného lékařství.

Pro účely čl. 3 odst. 1 druhé věty kodexu přijímacího řízení pro uchazeče o studium na Univerzitě Karlově je to studijní program bez specializace.


Popis kritérií ověření a hodnocení

Studenti jsou přijímáni na základě písemné přijímací zkoušky v angličtině z následujících předmětů: standardní vysokoškolská biologie, chemie a fyzika a z rozhovoru v angličtině. Úspěšní kandidáti musí dosáhnout alespoň 244 bodů z 330. Obě části jsou odebírány ve stejný den, takže byste měli okamžitě vědět, zda jste dosáhli požadovaného počtu bodů pro přijetí. Zkoušky jsou kontrolovány zkoušejícími fakulty. Maximální počet přihlášených studentů v akademickém roce 2019/20 bude 150 za všeobecné lékařství. Kalkulačky a periodické tabulky nejsou povoleny.


Podmínky přijetí

Přijímání do magisterského studia je podmíněno ukončením středního vzdělání potvrzeného maturitní zkouškou. Přístup k postgraduálnímu studiu (magisterský program) je podmíněn dokončeným vzděláním v jakémkoli typu studijního programu.

Způsob ověření:


Doporučená literatura, ukázkové otázky

Vzorové otázky najdete na těchto stránkách: http://en.lf1.cuni.cz/sample-questions


Přípravný kurz

První lékařská fakulta nenabízí přípravný kurz sám, ale je možné absolvovat přípravný kurz:

  • Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy;
  • Abbey College v Praze;
  • naši zástupci v Německu, Izraeli a Velké Británii;
  • příprava v USA - http://www.medicaldoctor-studies.com/


Profil absolventa

Absolventi tohoto programu jsou lékaři s komplexním vzděláním ve všeobecném lékařství a důkladným teoretickým zázemím. Jsou schopni pracovat jak ve vědecké, tak i praktické praxi, jsou vzděláváni v komunikaci a jsou vyškoleni k poskytování základní zdravotní péče dospělému obyvatelstvu, pediatrii a hygieně, veřejnému zdraví a epidemiologii. Jsou připraveni získat nové poznatky a specializovat se na jakoukoli oblast medicíny a / nebo přijmout postavení v systému zdravotní péče. Naučili se o etických, právních a morálních zásadách lékařské profese.

Poslední aktualizace Leden 2019

Informace o škole

Charles University in Prague, First Faculty of Medicine: Academic Research is all about to change

Charles University in Prague, First Faculty of Medicine: Academic Research is all about to change Méně