Magistr v oboru molekulární medicíny

Všeobecné informace

Popis programu

Mezinárodní magisterský program Molekulární medicíny s mluveným jazykem angličtiny začal v roce 2012.

Požadavky na přijetí

Aby studenti úspěšně absolvovali jeden rok po sobě jdoucí magisterský program, žadatelé potřebují základní znalosti v oboru imunologie, infekčních onemocnění, onkologie a neurovědy včetně získaných

znalosti / praktické dovednosti o běžných laboratorních metodách.

Kromě vyplněného formuláře žádosti jsou minimální požadavky na přijetí absolventa:

 • Bakalářský titul / první stupeň v molekulární medicíně nebo uznávaný ekvivalent z akreditované instituce s 240 ECTS body as konečnou platovou třídou nejméně 3,0 v německém systému hodnocení; rovnocennost testuje výběrová komise
 • nejméně šest kreditů v každém z následujících předmětů: imunologie, infekční nemoci, onkologie a neurovědy
 • oficiální doklad o znalosti anglického jazyka
 • "Allgemeine Hochschulzugangsberechtigung (HZB)", tj. všeobecná kvalifikace pro vstup do univerzity. Zahraniční certifikáty musí být ověřeny příslušným orgánem veřejné moci jako srovnatelné
 • životopis (CV)
 • motivační dopis (volitelné, max. 2 stránky formátu A4)

Jazykové požadavky

Žadatelé musí doložit své dovednosti v anglickém jazyce (úroveň C1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Doklad o dovednostech anglického jazyka lze prokázat na základě

 • Internetová TOEFL (TOEFL iBT)
 • IELTS
 • Cambridge certifikát pokročilého anglického testu
 • Jazykový certifikát od německé Akademické výměnné služby (DAAD) v souladu s úrovní jazykových kompetencí Společného evropského referenčního rámce a systému certifikace UNI

Další dokumentace v jazyce výuky nebude přijata.

Výjimky: někteří studenti, kteří žádají o magisterské kurzy, mohou být osvobozeni od předkládání formálních testů:

 • Žadatelé, jejichž prvním jazykem / mateřským jazykem je angličtina.
 • Žadatelé, kteří získali 30 kreditů ECTS v přednáškách / modulech vyučovaných v angličtině jako součást kurzu v zemi EU / EHP nebo ve Švýcarsku. Výukový jazyk každého modulu musí být jasně uveden v úředních dokumentech.
 • Uchazeči s bakalářským studiem v úzce příbuzném předmětu vyučovali výhradně v angličtině.
 • Žadatelé s prvním stupněm výuky výlučně v angličtině.
 • Žadatelé, kteří získali 30 kreditů ECTS (nebo ekvivalent) v přednáškách / modulech vyučovaných v angličtině jako součást kurzu ve Velké Británii, Irsku, na Maltě, USA, Austrálii, na Novém Zélandu, na Jamajce nebo v angličtině v Kanadě. Výukový jazyk musí být jasně uveden v oficiálních dokumentech.
 • Žadatelé s formálním přijetím do vysokoškolského vzdělání získali výuku v angličtině.
Poslední aktualizace Bře 2020

Informace o škole

Welcome to the Faculty of Medicine of the Eberhard Karls Universität Tübingen. Together with the clinical departments of the University Hospital Tübingen and its institutes of medical care and theoret ... Čtěte více

Welcome to the Faculty of Medicine of the Eberhard Karls Universität Tübingen. Together with the clinical departments of the University Hospital Tübingen and its institutes of medical care and theoretical medicine, the Faculty of Medicine Tübingen is one of the largest institutions for medical training and higher education in Baden-Württemberg. Méně