Studium II. Stupně lékařské biotechnologie na Biotechnologické fakultě umožňuje studentům rozvíjet dovednosti při řešení problémů vznikajících v experimentální práci. K tomuto účelu slouží projekty individuální diplomové práce koordinované výzkumnými a pedagogickými pracovníky fakulty. Program druhého cyklu odráží specifičnost a vysokou kvalitu vědeckého výzkumu 15 výzkumných skupin fakulty.

Co se můžete naučit?

Absolvent lékařské biotechnologie:

 • má komplexní znalosti o principech a postupech biologických věd, zejména biochemie a lékařské biotechnologie, které jsou nezbytné pro výkon profesních povinností interdisciplinárním způsobem
 • je schopen používat bioinformatické nástroje a literaturu v anglickém jazyce při své profesní práci;
 • je připraven diskutovat o vědeckých otázkách;
 • umí uspořádat individuální a týmovou práci v laboratoři v souladu s principy bioetiky a bezpečnosti;
 • má znalosti o provádění výzkumných a aplikačních projektů,
 • zná zásady tvorby a rozvoje individuálního podnikání a je dobře informován na trhu biotechnologických společností;
 • je schopen usnadnit další vzdělávání a kariérní plánování;
 • hovoří anglicky na úrovni B2 a využívá odborné anglické slovní zásoby týkající se biologie, biochemie, biomedicíny a biotechnologie.

Program trvá 2 roky (4 semestry). Pro získání magisterského titulu musí studenti napsat a obhájit diplomovou práci.

Kurz začíná, pokud se zapíše minimálně 10 studentů.

Požadavky na přijetí

 • ověřené kopie svého bakalářského diplomu
 • ověřené kopie vašich akademických záznamů
 • ověřené kopie vašich znalostí angličtiny (úroveň B2)
 • fotografie digitálního pasu
 • kopii cestovního pasu
 • lékařské potvrzení
 • potvrzení o zaplacení registračního poplatku na univerzitním účtu.
Program se vyučuje na:
 • Angličtina
University of Wroclaw
Poslední aktualizace Červen 4, 2019
Tento kurz je Studium v kampusu
Start Date
Říj 2019
Duration
2 let
Denní studium
Price
3,350 EUR
Kandidáti na EU: 2 000 EUR na každý rok. Kandidáti mimo EU: 3200 Euro za 1. rok a 3 350 Euro za 2. rok.
Deadline
Kontaktuj školu
EU citizens: September 15th, 2019
Podle místa
Podle data
Start Date
Říj 2019
End Date
Srp 2021
Termín odevzdání přihlášek
Kontaktuj školu
EU citizens: September 15th, 2019

Říj 2019

Location
Termín odevzdání přihlášek
Kontaktuj školu
EU citizens: September 15th, 2019
End Date
Srp 2021