Magistr zubního lékařství (MDDr)

Všeobecné informace

Popis programu

5-letý program zubního lékařství vede k magisterskému titulu MDDr. - "Medicinae Dentium Doctor" = doktor zubní medicíny.

Pro účely čl. 3 odst. 1 druhé věty kodexu přijímacího řízení pro uchazeče o studium na Univerzitě Karlově je to studijní program bez specializace.


Popis kritérií ověření a hodnocení

Studenti jsou přijímáni na základě písemné přijímací zkoušky v angličtině z následujících předmětů: standardní vysokoškolská biologie, chemie a fyzika a z rozhovoru, oba v angličtině. Úspěšní kandidáti musí dosáhnout alespoň 244 bodů z 330. Obě části jsou odebírány ve stejný den, takže byste měli okamžitě vědět, zda jste dosáhli požadovaného počtu bodů pro přijetí. Zkoušky jsou kontrolovány zkoušejícími fakulty. Maximální počet přihlášených studentů v akademickém roce 2019/20 bude 20 pro stomatologii. Kalkulačky a periodické tabulky nejsou povoleny.


Podmínky přijetí

Přijímání do magisterského studia je podmíněno ukončením středního vzdělání potvrzeného maturitní zkouškou. Přístup k postgraduálnímu studiu (magisterský program) je podmíněn dokončeným vzděláním v jakémkoli typu studijního programu.

Způsob ověření:


Doporučená literatura, ukázkové otázky

Vzorové otázky najdete na těchto stránkách: http://en.lf1.cuni.cz/sample-questions


Přípravný kurz

První lékařská fakulta nenabízí přípravný kurz sám, ale je možné absolvovat přípravný kurz:

  • Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy;
  • Abbey College v Praze;
  • naši zástupci v Německu, Izraeli a Velké Británii;
  • příprava v USA - http://www.medicaldoctor-studies.com/


Profil absolventa

Absolventi magisterského programu zubního lékařství získají kvalifikaci pracovat jako zubní lékař podle § 7 zákona č. 95/2004 Sb. a proto jsou prakticky a teoreticky připraveny na samostatnou práci v oboru stomatologie, stejně jako na školení k získání osvědčení v jednotlivých specializacích zubního lékařství obecně. Jsou také připraveny vstoupit do specializovaného vzdělávání v oborech klinické stomatologie, ortodoncie a maxilofaciální chirurgie. Kromě toho jsou absolventi kvalifikováni pro činnost na fakultních zubních klinikách, případně v rámci postgraduálního studia.


Kariérní vyhlídky

Po absolvování pětiletého studia zubního lékařství budou absolventi prakticky a teoreticky připraveni na samostatnou práci v oboru zubní lékařství, jakož i na zahájení školení pro získání osvědčení v jednotlivých specializacích zubního lékařství a / nebo ortodoncie. Absolventi budou připraveni na aktivity na zubních klinikách fakulty, případně v rámci postgraduálního studia.

Poslední aktualizace Leden 2019

Informace o škole

Charles University in Prague, First Faculty of Medicine: Academic Research is all about to change

Charles University in Prague, First Faculty of Medicine: Academic Research is all about to change Méně