University of Malta ve spolupráci s Šanghajskou univerzitou tradiční čínské medicíny poskytne ucelenou teorii a praktický program studia, který umožní osobám, které jsou již povoleny jako zdravotníci, získat znalosti týkající se akupunktury.

Kurz usnadní učení v rámci strukturovaného rámce, který zahrnuje témata související s praxí oboru.

Cílem tohoto kurzu je zajistit, aby byli budoucí absolventi schopni významně přispět nejen ke klinické péči, ale také k propagaci akademických aspektů specializace ve výuce a výzkumu. Prostřednictvím tohoto předmětu studenti porozumí základní teorii čínské medicíny, seznámí se s znalostmi a technikami akupunktury a bezpečně řídí společné vhodné podmínky pomocí akupunktury.

Výukový program je určen k pokrytí hlavních předmětů čínské medicíny obecně a zejména akupunktury. Tento kurz splňuje požadavky na statut uznání, jak je definuje Maltská rada pro povolání doplňující lékařství.

Výsledky učení

Na konci kurzu budou účastníci schopni integrovat tradiční čínskou medicínu jako formu terapie, která doplní moderní západní klinickou praxi nebo jako předmět vědeckého výzkumu v rámci své klinické práce nebo specializace.

Kurz určený pro

Kurz v tradiční čínské medicíně a kultuře je určen pro licencované zdravotnické profesionály.

Požadavky na přijetí a postup

Kurz je otevřen žadatelům, kteří jsou držiteli bakalářského titulu z této univerzity nebo jinou institucí uznanou za tímto účelem senátem, s alespoň dvěma vyznamenáními v oblasti studia vztahující se k povolání zdravotní péče (jako jsou lékařské, ošetřovatelské, porodní asistence, fyzioterapie).

Žadatelé, kteří nejsou držiteli prvního stupně, ale mají další kvalifikaci a zkušenosti v oblasti zdravotní péče, se rovněž zváží. Tito žadatelé budou vyzváni k pohovoru, aby zjistili, zda budou schopni sledovat kurz se ziskem. Rozpočtová komise jmenovaná správní radou se skládá z nejméně tří členů.

Program se vyučuje na:
  • Angličtina

Zobraz 4 více kurzů z University of Malta »

Poslední aktualizace Duben 27, 2019
Tento kurz je Studium v kampusu
Start Date
Duration
3 semestry
Denní studium
Price
7,500 EUR
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
End Date
Zář 30, 2019
Termín odevzdání přihlášek
Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date
Zář 30, 2019