Magisterský studijní program ve farmacii

Všeobecné informace

Popis programu

Farmaceutická fakulta nabízí pětiletý magisterský studijní program ve farmacii (5 let, 10 semestrů), včetně šestiměsíční odborné praxe v komunálních lékárnách (veřejných a / nebo nemocnicích) na Slovensku nebo v Evropské unii. Doporučený studijní plán sestává z povinných, povinně volitelných a povinně volitelných předmětů, aby bylo možné získat minimálně 300 kreditů ECTS. Studijní program Lékárna je plně akreditován v souladu s právními předpisy Evropské unie a magisterský diplom farmacie vydávaný Univerzitou Komenského je uznáván ve všech ostatních členských státech Evropské unie i po celém světě.

“Be able to love, heal and accept yourself, so you can then offer these gifts to others”

Vzdělání

Absolvent studijního programu Lékárna je definován znalostmi a praktickými dovednostmi na vysoké úrovni v chemických, biologických, lékařských a zejména farmaceutických oborech. Absolvent má hluboké znalosti o všem, co se děje s léčivým přípravkem v lidském organismu; jeho účinky a nepříznivé účinky; jakož i zdravotní a sociální aspekty používání léčivých přípravků. Absolvent ovládá farmaceutickou technologii, farmaceutické, chemické, mikrobiologické, biologické pokusy s léčivými přípravky pro humánní použití. Absolvent umí vyhodnotit vědecké údaje o léčivých přípravcích a na základě těchto znalostí poskytnout související informace. Absolvent má dostatečné znalosti právních a dalších požadavků souvisejících s farmaceutickou praxí. Studijní program je plně v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36 / ES o uznávání odborných kvalifikací.

Jedinečnost
Absolvent je farmaceut, vysoce kvalifikovaný odborník a skutečný odborník, který jako jediný ve společnosti ví všechno o drogách, léčivých přípravcích a jejich účincích.

Odbornost
Absolvent studijního programu Farmacie je definován znalostmi a praktickými dovednostmi na vysoké úrovni v chemických, biologických, lékařských a zejména farmaceutických oborech. Absolvent má hluboké znalosti o všem, co se děje s léčivým přípravkem v lidském organismu; jeho účinky a nepříznivé účinky; jakož i zdravotní a sociální aspekty používání léčivých přípravků.

Zkušenosti
Absolvent je schopen zvládnout farmaceutickou technologii, farmaceutické, chemické, mikrobiologické, biologické pokusy s léčivými přípravky pro humánní použití. Absolvent umí vyhodnotit vědecké údaje o léčivých přípravcích a na základě těchto znalostí poskytnout související informace. Absolvent má dostatečné znalosti právních a dalších požadavků souvisejících s farmaceutickou praxí.

Potenciality
Absolventi si mohou uvědomit své možnosti v oblasti zdravotnictví v různých typech lékáren (veřejné, nemocniční), v ústavech kontroly kvality léčiv na všech úrovních, na pracovištích klinické farmacie, klinické biochemie, hygienických služeb, farmaceutického průmyslu, obchodního zastoupení farmaceutických společností, distribučních společností, výzkumu, vzdělávání zdravotnických pracovníků atd.

Splnění
Absolventi fakulty jsou na trhu práce vždy vítáni a mohou velmi snadno najít atraktivní kariéru s osobním i finančním naplněním nejen na Slovensku a ve svých domovských zemích, ale i po celém světě.

Vstupné

Vstup pro rok 2020/2021 je nyní otevřen. Uzávěrka pro podání přihlášek je 31. července 2020. Uchazeči jsou povinni složit přijímací zkoušku, ať už písemnou formou nebo distančně elektronickými prostředky. Přijímací testy jsou psány v angličtině a skládají se ze 100 otázek MCQ v biologii (50 otázek) a chemie (50 otázek), založených na obecné úrovni středních a středních škol.

Fakta

 • Asi 1 500 studentů, z toho asi 15% zahraničních studentů z různých zemí
 • 11 specializovaných kateder výuky
 • 2 vlastní výukové lékárny, které slouží také jako komunitní lékárny
 • Nové laboratoře a posluchárny s nejmodernějším vybavením
 • Vysoce kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci s dlouholetými zkušenostmi z národního a mezinárodního učení a výzkumu
 • Všechny úrovně vzdělávání v oboru farmacie, včetně postgraduálního studia PharmD a Ph.D. programy, specializace atd.
 • Mezinárodní výměnné programy, včetně dvoustranných smluv s více než 30 partnerskými univerzitami v Evropě, Asii a USA
 • Vědecké centrum excelence, centrální vědecké laboratoře, různé výzkumné projekty
 • Velká zahrada léčivých rostlin
 • Ústřední knihovna
 • Tělocvična a fitness vybavení
 • Vlastní jídelny a bufety

Prestiž
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského je jedinou fakultou svého druhu na Slovensku. Fakulta vychovává původní lékárnické odborníky integrací poznatků z přírodních věd a medicíny a specifických farmaceutických věd.

Tradice
Slovenská farmaceutická univerzitní studia existují již více než 70 let a více než 11 000 studentů absolvovalo Farmaceutickou fakultu v Bratislavě.

Akreditace
Studijní program Lékárna je plně v souladu se směrnicí Evropské unie 2005/36 / ES Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací.

White work table with notes, smartphone and laptop

Poslední aktualizace Bře 2020

Informace o škole

The Faculty of Pharmacy is part of the greatest, oldest and outstanding University in Slovakia. Comenius University in Bratislava is a modern European university which in 2019 was celebrating its 100t ... Čtěte více

The Faculty of Pharmacy is part of the greatest, oldest and outstanding University in Slovakia. Comenius University in Bratislava is a modern European university which in 2019 was celebrating its 100th anniversary. It is the only Slovak university to be regularly ranked in the international rankings of the best universities in the world. With thirteen faculties, it offers the widest selection of study programs (over 800) at three levels, and several of these study programs are the only ones of their kind offered in Slovakia. There is a wide range of areas of human knowledge to choose from when studying, be it in medicine, the humanities, and social sciences, the natural sciences, mathematics, theology, and much more. Méně