Farmaceutická fakulta nabízí pětiletý magisterský studijní program v oboru farmacie (5 let)

Počínaje akademickým rokem 2009/10 nabízí Farmaceutická fakulta pětiletý magisterský studijní program v oboru farmacie, který je v souladu se směrnicí Evropské unie 2005/36 / ES. Studium je založeno na kreditovém systému a nabízí širokou škálu volitelných předmětů strukturovaných pro usnadnění žáků požadované kariéry v oblastech, jako je

  • syntéza a analýza látek
  • analytické hodnocení
  • hodnocení biologického účinku
  • molekulární biologie
  • základní farmakologický a klinický výzkum
  • farmacie a hospodaření v oblasti farmacie
  • praktická lékárna

Přijímací zkoušky se skládají z písemného testu z biologie (včetně botaniky) a chemie se správnou odpovědí na každý ze 40 otázek z obou oborů udělených jedním bodem. Maximální možný počet bodů je tedy 80 bodů. Přijímací zkouška se provádí online. Poplatek za školní rok pro nadcházející akademický rok byl stanoven na 6 700 EUR. Studenti se mohou ucházet individuálně nebo prostřednictvím smluvních agentur ve svých zemích. V případě dotazů kontaktujte Studijní oddělení na adrese pharmacystudy (@) vfu.cz

Osnovy

Kurikulum Farmaceutické fakulty v Brně s rozsáhlou nabídkou volitelných předmětů nabízí studentům obrovskou flexibilitu při profilování studia podle jejich zájmu a požadované budoucí kariéry. Hlavními oblastmi jsou farmakologie, farmakognozie, aplikovaná a sociální lékárna, medicínská chemie, mikrobiologie a farmaceutická technologie.

Průběh studia

Studium se řídí studijním a zkušebním předpisem, který zajistí spravedlivé zacházení se všemi studenty.

Vstupní požadavky

Žadatelé pro Farmaceutickou fakultu musí absolvovat střední školu a předložit certifikát závěrečné zkoušky (nebo ekvivalent). Žadatelé musí úspěšně absolvovat přijímací zkoušku, která zahrnuje písemné testy v biologii a chemii na úrovni střední školy.

Program se vyučuje na:
Angličtina
Poslední aktualizace June 11, 2019
Tento kurz je Studium v kampusu
Start Date
Zář 2019
Duration
5 let
Denní studium
Price
6,700 EUR
za rok
Deadline
Srp 31, 2019
The deadline for submission of the application is 31st August.
Podle místa
Podle data
Start Date
Zář 2019
End Date
Termín odevzdání přihlášek
Srp 31, 2019
The deadline for submission of the application is 31st August.

Zář 2019

Location
Termín odevzdání přihlášek
Srp 31, 2019
The deadline for submission of the application is 31st August.
End Date

Students talking about VFU / UVPS Brno