Read the Official Description

Farmaceutická fakulta nabízí pětiletý magisterský studijní program v oboru farmacie (5 let)

Počínaje akademickým rokem 2009/10 nabízí Farmaceutická fakulta pětiletý magisterský studijní program v oboru farmacie, který je v souladu se směrnicí Evropské unie 2005/36 / ES. Studium je založeno na kreditovém systému a nabízí širokou škálu volitelných předmětů strukturovaných pro usnadnění žáků požadované kariéry v oblastech, jako je

  • syntéza a analýza látek
  • analytické hodnocení
  • hodnocení biologického účinku
  • molekulární biologie
  • základní farmakologický a klinický výzkum
  • farmacie a hospodaření v oblasti farmacie
  • praktická lékárna

Přijímací zkoušky se skládají z písemného testu z biologie (včetně botaniky) a chemie se správnou odpovědí na každý ze 40 otázek z obou oborů udělených jedním bodem. Maximální možný počet je tedy 80 bodů. Budou se konat na Farmaceutické fakultě nebo na jiném místě podle žadatele žadatele. Poplatek za školní rok pro nadcházející akademický rok byl stanoven na 6 700 EUR. Studenti se mohou ucházet individuálně nebo prostřednictvím smluvních agentur ve svých zemích. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Studijní úřad.

Osnovy

Kurikulum Farmaceutické fakulty v Brně s rozsáhlou nabídkou volitelných předmětů nabízí studentům obrovskou flexibilitu při profilování studia podle jejich zájmu a požadované budoucí kariéry.

Průběh studia

Studium se řídí studijním a zkušebním předpisem, který zajistí spravedlivé zacházení se všemi studenty.

Vstupní požadavky

Žadatelé pro Farmaceutickou fakultu musí absolvovat střední školu a předložit certifikát závěrečné zkoušky (nebo ekvivalent). Žadatelé musí úspěšně absolvovat přijímací zkoušku, která zahrnuje písemné testy v biologii a chemii na úrovni střední školy.

Program taught in:
Angličtina
Last updated August 26, 2018
This course is Campus based
Start Date
Sept. 2019
Duration
5 let
Denní studium
Price
6,700 EUR
za rok
Deadline
By locations
By date
Start Date
Sept. 2019
End Date
Application deadline

Sept. 2019

Students talking about VFU / UVPS Brno