Magisterský studijní program v oboru farmacie (5 let bakalářský)

Všeobecné informace

Popis programu

Farmaceutická fakulta nabízí pětiletý magisterský studijní program v oboru farmacie (5 let)

FAKULTA FARMAKOLOGIE ZAHRNUJE ČÁSTI MASARYKOVSKÉ UNIVERZITY V BRNĚ 1. července 2020.

Příjmy na rok 2020/2021 jsou nyní OTEVŘENÉ. Uzávěrka pro předložení je 11. září 2020.

Počínaje akademickým rokem 2009/10 nabízí Farmaceutická fakulta pětiletý magisterský studijní program v oboru farmacie, který je v souladu se směrnicí Evropské unie 2005/36 / ES. Studium je založeno na kreditovém systému a nabízí širokou škálu volitelných předmětů strukturovaných pro usnadnění žáků požadované kariéry v oblastech, jako je

  • syntéza a analýza látek
  • analytické hodnocení
  • hodnocení biologického účinku
  • molekulární biologie
  • základní farmakologický a klinický výzkum
  • farmacie a hospodaření v oblasti farmacie
  • praktická lékárna

Přijímací zkoušky se skládají z písemného testu z biologie (včetně botaniky) a chemie se správnou odpovědí na každý ze 40 otázek z obou oborů udělených jedním bodem. Maximální možný počet bodů je tedy 80 bodů. Přijímací zkouška se provádí online. Poplatek za školní rok pro nadcházející akademický rok byl stanoven na 6 700 EUR. Studenti se mohou ucházet individuálně nebo prostřednictvím smluvních agentur ve svých zemích. V případě dotazů kontaktujte Studijní oddělení na adrese pharmacystudy (@) vfu.cz

Osnovy

Kurikulum Farmaceutické fakulty v Brně s rozsáhlou nabídkou volitelných předmětů nabízí studentům obrovskou flexibilitu při profilování studia podle jejich zájmu a požadované budoucí kariéry. Hlavními oblastmi jsou farmakologie, farmakognozie, aplikovaná a sociální lékárna, medicínská chemie, mikrobiologie a farmaceutická technologie.

Průběh studia

Studium se řídí studijním a zkušebním předpisem, který zajistí spravedlivé zacházení se všemi studenty.

Vstupní požadavky

Žadatelé pro Farmaceutickou fakultu musí absolvovat střední školu a předložit certifikát závěrečné zkoušky (nebo ekvivalent). Žadatelé musí úspěšně absolvovat přijímací zkoušku, která zahrnuje písemné testy v biologii a chemii na úrovni střední školy.

Po promoci

Absolvent magisterského studia farmacie má právo složit státní rigorózní zkoušku a obhajovat rigorózní diplomovou práci. Po úspěšné obhajobě žadatelů je udělen titul "doktor farmacie" (PharmDr.)

Absolventi mohou také pokračovat v Ph.D. studium, Farmaceutická fakulta nabízí doktorský studijní program ve 3 oborech: Pharmacognosy, Medicinal Chemistry and Pharmaceutical technology.

Kariéra

Naši absolventi pracují v lékárnách, farmaceutických společnostech nebo farmaceutických laboratořích po celém světě, například v USA, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku, Norsku, Španělsku, Francii, Švýcarsku, Řecku, Německu, Jižní Koreji nebo Japonsku.

Zentiva, Teva, Ratiopharm, Novartis a AstraZeneca jsou nejvýznamnější společnosti, kde naši absolventi pracují.

Poslední aktualizace Srp 2020

Informace o škole

Here at the Faculty of Pharmacy, we not only offer high quality and practice-oriented education of future pharmacists who can later on specialise on one of many fields in pharmaceutical world, we also ... Čtěte více

Here at the Faculty of Pharmacy, we not only offer high quality and practice-oriented education of future pharmacists who can later on specialise on one of many fields in pharmaceutical world, we also provide the unforgettable experience of international student life in one of the most beautiful cities in Czechia! Méně