Bakalářský titul ve zdravotnictví

Goodwin College

Popis programu

Read the Official Description

Bakalářský titul ve zdravotnictví

Goodwin College

Přehled

Naše bakalářské studium ve zdravotnictví je interdisciplinární program, jehož cílem je poskytnout příležitost k profesnímu rozvoji praktickým lékařům vstupujícím na povolání v oblasti zdravotnictví, stejně jako jednotlivcům, kteří právě začínají pracovat v oblasti zdravotní péče.

Tento program zahrnuje ty s různým zázemím a zájmy a pomůže vám dosáhnout vašich vzdělávacích cílů.

Program Goodwin's Bachelor in Health Science nabízí čtyři skladby:

Environmentální zdraví

Získáte přehled o dopadu environmentálních podmínek na lidské zdraví.

Správa zdravotní péče

Získáte znalosti o obchodních výzvách specifických pro systém poskytování zdravotní péče a získáte ocenění role manažera.

Dokončení bakalářského studia

Tato trať umožňuje vytváření kariérních cest a příležitostí k rozvoji, pokud již vlastníte certifikaci, licenci nebo registr prostřednictvím profesionální organizace, ale postrádáte vysokoškolský titul.

Zdraví Péče o kariéru

Budete moci prozkoumat různé kariéry a aspekty zdravotní péče. Tato skladba je vhodná, pokud jste dosud nerozhodli o konkrétní profesi, ale chcete se věnovat kariéře v oblasti zdravotní péče.

Nezáleží na tom, kterou trať jste si vybrali, budete mít silný základ ve zdravotnictví a budete připraveni na příležitosti kariérního postupu.

Požadavky na absolvování studia

Veškeré základní požadavky na zdravotní vědu musí být doplněny kumulativním průměrem GPA (bodový průměr) 2,0 nebo vyšší. Všechny obecné požadavky na stupnici musí být splněny, jak je uvedeno v katalogu.

Výsledky programu

Po úspěšném absolvování všech požadavků na program v oblasti zdravotnických věd budou absolventi schopni:

 1. Dokázat silný základ v základních behaviorálních, přírodních, sociálních a zdravotních vědách odpovídajících vstupním pozicím ve zdravotnictví.
 2. Komunikace a prezentace jasných a přesných verbálních, vizuálních a písemných nápadů a informací způsobem, který představuje odbornost a profesionalitu v oblasti zdravotní péče.
 3. Interpretujte a vysvětlete politiku v rámci etického, právního a regulačního rámce zdravotnictví.
 4. Identifikovat a analyzovat bioetické problémy, kterým čelí zdravotníci a zdravotnické prostředí.
 5. Identifikujte a popište různé role zdravotnických pracovníků a rozvíjejte dovednosti, abyste se stali efektivními členy týmu.
 6. Prokázat přesné schopnosti při řešení problémů při práci jako zdravotnický pracovník při stáží.
 7. Oceňujte rozmanitost, odlišné systémy víry a hodnot a zároveň si ceníte individuálních názorů;
 8. Rozvíjet dovednosti pro samostatnou a celoživotní učení, které jsou zaměřeny na sebe sama a jsou zapojeny.
 9. Ukažte znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné zadání konkrétních oblastí zdravotní péče nebo oblastí studia.
 10. Analyzujte a aplikujte informační technologie pro úspěšnou účast ve vzdělávacích aktivitách.
 11. Buďte vychovatel a promotér zdravého života.
 12. Využijte administrativní a organizační schopnosti pro plánování a provádění programů zdravotní péče a zdravotní péče.
This school offers programs in:
 • Angličtina


Poslední aktualizace July 10, 2018
Doba a cena
This course is Studium v kampusu
Start Date
Datum začátku
Přihlašování započato
Duration
Délka trvání
6 - 9 semestry
Denní studium
Price
Cena
39,488 USD
Information
Deadline
Locations
Spojené státy americké - East Hartford, Connecticut
Datum začátku : Přihlašování započato
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Kontaktuj školu
Dates
Přihlašování započato
Spojené státy americké - East Hartford, Connecticut
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Kontaktuj školu