Bakalářský titul v ošetřovatelství

Všeobecné informace

Popis programu

Vzdělávací cíle studijního kurzu jsou ty, které předpokládá 1. třída diplomů v ošetřovatelských zdravotnických profesích a v porodnickém zdravotnickém povolání v ošetřovatelské profesi, blíže specifikované níže.

Absolventi oboru ošetřovatelství musí:

  • Mají odpovídající znalosti v základních vědních, klinických a ošetřovatelských oborech pro lepší pochopení nejdůležitějších prvků, které jsou základem fyziologických a patologických procesů, jimž je věnována jejich preventivní, asistenční a terapeutická výuka
  • Mít schopnost vypořádat se s problémy s jednotnou vizí, včetně psychologických a sociokulturních dimenzí procesů zdraví-nemoci.
  • Mají znalosti odpovídající etickým, deontologickým a právním rozměrům jejich práce.
  • Mít mezilidské dovednosti k vyjádření jak s asistencí v pomáhajícím vztahu, tak při integraci s ostatními profesionálními osobnostmi
  • Získat vlastní metodiku ošetřovatelských oborů a umět ji aplikovat v kompetenčních dovednostech Umět používat alespoň jeden jazyk Evropské unie pro výměnu obecných informací a ve specifické oblasti kompetence

Detail of stethoscope. Doctor woman with white coat and stethoscope.

Absolventi studijního programu Ošetřovatelství jsou podle zákona 10. srpna 2000 č. 251, čl. 1 odst. 1, provozovateli zdravotnických profesí odpovědnými za všeobecnou ošetřovatelskou péči, kteří vykonávají činnosti s profesionální autonomií na podporu individuálního a kolektivního zdraví, prevence rizikových faktorů a léčba nemocí a zdravotního postižení, plnění funkcí stanovených ministerským výnosem 739 ze dne 14. září 1994 a následnými dodatky a změnami a zvláštním etickým kodexem.

Službu spravují personální jednotky spadající do oblasti vzdělávacích nabídek a práva na studium a vybraní držitelé stipendií mezi našimi studenty ze zemí mimo EU a Itálií, kteří mají vynikající znalost angličtiny a alespoň jeden druhý cizí jazyk.

Poslední aktualizace Říj 2020

Informace o škole

With over 700 years of history, 113,500 students, 3,300 teachers and 2,000 employees, technicians and librarians, in addition to 1,800 administrative staff in university hospitals, Sapienza is the fir ... Čtěte více

With over 700 years of history, 113,500 students, 3,300 teachers and 2,000 employees, technicians and librarians, in addition to 1,800 administrative staff in university hospitals, Sapienza is the first university in Europe. Our mission is to contribute to the development of a knowledge society through research, excellence, quality education and international cooperation. Méně