Bakalářský studijní program v ošetřovatelství

Savonia University of Applied Sciences

Popis programu

Read the Official Description

Bakalářský studijní program v ošetřovatelství

Savonia University of Applied Sciences

Proč studovat ošetřování na Savonia?

Název studijního programu: Bakalářský studijní program v ošetřovatelství

Název titulu: Bakalář zdravotní péče

Rozsah studijního programu: 210 kreditů

Město: Kuopio, Finsko

Způsob výuky: Na plný úvazek, na Campus

Období aplikace: 9. - 24. ledna 2018


Cíle studií/>

Po absolvování ošetřovatelských studií budete kvalifikovaným a kvalifikovaným ošetřovatelským odborníkem. Budete mít rozsáhlé znalosti o ošetřovatelství; budete zvládat požadované koncepce, metody a dovednosti, které umožní kritické hodnocení a rozhodování v měnících se a nepředvídatelných ošetřovatelských situacích.

Po dokončení studia budete odborníkem na ošetřovatelské pacienty a budete mít schopnost aplikovat své znalosti a dovednosti při řešení složitých a nepředvídatelných potíží s ošetřovatelkou.

Během studií se naučíte být pověřen profesionální prací nebo projekty, stejně jako pracovat na odborných pracovištích v oboru ošetřovatelství. Naučíte se také posoudit své vlastní dovednosti a dovednosti a rozvoj ostatních lidí a týmů. Budete mít možnost aplikovat, posoudit a analyzovat své ošetřovatelské dovednosti v různých situacích. Budete také schopni koordinovat práci a pracovat nezávisle jako odborník na ošetřovatelskou péči ve vaší zemi i v zahraničí. Budete připraveni na celoživotní učení a budete mít schopnost komunikovat ústně i písemně s různými publikami v oblasti ošetřovatelství i mimo ni. Budete mít také dobré komunikační dovednosti jak ve švédštině, tak v angličtině.

Výběr majora nebo specializace


Stupeň se skládá ze 180 ECTS společných studií a 30 ECTS alternativních studií./>


V závěrečné fázi studia si můžete zvolit 30 ECTS alternativních odborných studií. Studijní moduly zahrnují například péči o duševní zdraví a závislost v různých prostředích, klinické ošetřování lékařských pacientů v různých prostředích, peroperační ošetřovatelství v různých prostředích a ošetřovatelství pro akutní a intenzivní péči. Do alternativních studií můžete také zahrnout kurzy cizích jazyků a podnikatelských kurzů. Můžete rozvíjet své podnikatelské dovednosti i během tréninkových období./>

Kvalifikace


Národní dozorový orgán pro sociální péči a zdraví (VALVIRA) uděluje licenci na základě žádosti a na základě oznámení UAS k výkonu ošetřovatelství jako licencovaného odborníka. Odborná způsobilost zdravotní sestry a vzdělávání zdravotní sestry pracující ve všeobecném ošetřovatelství jsou upraveny směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/55 / ​​EY, jakož i evropským rámcem kvalifikací z roku 2006./>

Obsah studií

Studijní plány jsou studium na plný úvazek a účast na částečném kurzu. Studijní metody zahrnují např. Výuku kontaktů, distanční a nezávislé studium, eLearning a stáž, jakož i práci na výzkumu a vývoji. Pracovní stáže jsou studium na plný úvazek a vyžaduje se účast.


Ve vzdělávacích systémech využíváme všestranné metody, např. Dovednosti a simulace. Vedoucími principy v ošetřovatelské výchově je pohlavní styk mezi teorií a praxí, kontaktu s lekcemi a nezávislým studiem jak v sobě, tak v týmu, stejně jako učení v různých odborných kulturách. Student se aktivně podílí na studiu./>


Během prvního ročníku studia se naučíte pozorovat lidskou bytost jako psychofyzikální entitu a naučíte se základy ošetřovatelství. Naučíte se užívat ošetřovatelské hodnoty a principy ke zlepšení zdravotní a funkční schopnosti, stejně jako u ošetřovatelských pacientů./>


Během druhého roku se naučíte používat informace založené na důkazech při léčení nejčastějších onemocnění a při perioperačním ošetřování. Perioperační ošetřovatelství zahrnuje ošetřování před, během a po chirurgických zákrocích. Během tréninkových období se naučíte uplatňovat a rozšiřovat znalosti o ošetřovatelských dětech, mladistvých a rodinách, stejně jako o péči o duševní zdraví a závislosti./>


Během třetího roku můžete aplikovat a analyzovat informace o stárnutí a potřebách klientů a můžete provádět ošetřovatelství v různých prostředích. Budete schopni posoudit rozvojové potřeby v ošetřovatelství, stejně jako plánovat a provádět řešení obnovy a rozvoje ošetřovatelství. Budete také schopni aplikovat dovednosti v oblasti RDI, které jste získali během studií při plánování a psaní své práce./>


Během posledního ročníku studia budete schopni aplikovat, posoudit a analyzovat své ošetřovatelské dovednosti v různých oblastech, koordinovat svou práci a samostatně pracovat jako ošetřovatelský expert v mezinárodním prostředí. Budete schopni komunikovat jak verbálně, tak písemně s různými publikami v a mimo ošetřovatelskou oblast./>


Obsah ošetřovatelských studií začíná seznámit se s ošetřovatelstvím a pokračovat v aplikování ošetřovatelských dovedností v různých situacích pacientů, např. U pacientů různého věku as různými nemocemi. Vaše dovednosti jsou rozvíjeny a prohlubovány během studijního procesu./>

Struktura studií


Rozsah studijního programu v ošetřovatelství je 210 ECTS. Očekává se, že za každý studijní rok dokončíte 60 ECTS; to znamená 1600 hodin práce studentů./>


Kurzy v učebních osnovách představují široké moduly; nejsou samostatné, ale podporují celkový vývoj studenta a rozvoj jeho odborných znalostí. Následně se v průběhu procesu kombinují výukové a pracovně zaměřené RDI./>


1. ročník: Budování odborné ošetřovatelské identity 60 ECTS/>

 • Základy ošetřovatelství
 • Základy znalostí ošetřovatelství


2. ročník: Rozvoj odborných dovedností 60 ECTS/>

 • Posílení znalostí ošetřovatelství
 • Rozšíření znalostí o ošetřovatelství


3. ročník: Prohloubení odborných znalostí ošetřovatelství 60 ECTS/>

 • Prohloubení znalostí o ošetřovatelství
 • Rozvíjení odborných znalostí ošetřovatelky


4. ročník: Aplikování odborných znalostí 30 ECTS/>

 • Aplikace profesionálních ošetřovatelských dovedností v různých oblastech působení

Možnosti kariéry


Můžete pracovat jako ošetřující odborník, např. Na zdravotních klinikách, v nemocničních odděleních a službách domácí péče. Kromě toho mohou být vaší budoucími zaměstnavateli zdravotnické a pečovatelské společnosti, speciální ambulantní ambulantní kliniky, oddělení a operační sály a také kliniky duševního zdraví. Můžete také mít mezinárodní kariéru nebo stát se podnikatelem./>

Mezinárodnost


Můžete studovat mezinárodní problémy a rozvíjet své mezikulturní dovednosti v různých fázích studia ve Savonia UAS v multikulturním prostředí a na zahraničních partnerských univerzitách. Navíc můžete zlepšit své interkulturní dovednosti tím, že jste studentem učitelů a / nebo hostitelem zahraničních studentů./>

Naši partneři jsou například v Austrálii, Rakousku, Belgii, Kanadě, Číně, Indii, Keni, Mozambiku, Namibii, Slovensku, Slovinsku, Španělsku, Thajsku a Velké Británii.

Spolupráce


Ve společnosti Savonia UAS implementujeme OIS (otevřený inovační prostor), kde se kombinuje vysoce kvalitní výuka a výuka s RDI na pracovišti. Student je aktivní a pracuje v různých prostorách, skupinách, komunitách a prostředích eLearningu. Studenti z různých oborů, učitelé a lidé pracující v oblasti RDI společně se zástupci pracovního života pracují na různých typech úkolů a řeší různé praktické problémy. Část studií je dokončena práce na různých pracovních projektech./>

Výzkum


Ve společnosti Savonia UAS jsme přidělila oblasti zaměřené na RDI. Studijní program v ošetřovatelství se zaměřuje na aplikovanou technologii sociální péče./>

Možnosti pokračovat ve studiu po ukončení studia


Různé typy dalšího, dalšího a pokračujícího vzdělávání a odborné přípravy a zlepší váš kariérní rozvoj v ošetřovatelství. Po získání tříleté pracovní zkušenosti můžete pokračovat ve studiu na UAS a dokončit magisterský titul tam. Univerzity rovněž poskytují možnosti dalšího vzdělávání./>

Výběr studentů


Studentský výběr ošetřovatelství je založen na pretasku a rozhovoru./>

Žadatelé musí absolvovat všechny části zkoušky, aby byli vybráni k přijetí.

Struktura přijímací zkoušky:

 • Pretask (max. 30 bodů)
 • Rozhovor (max. 40 bodů)


Pretask:/>

Všichni oprávnění žadatelé jsou povinni vyplnit online dotazník bez konkrétních pozvánek. Online dotazník "Pretask" obsahuje otázky (krátké a krátké eseje) založené na porozumění čtení a / nebo analýze článku, které žadatelé předkládají během žádosti, nikoliv dříve. Předběžně testuje také znalosti žadatelů v písemné angličtině.

Pokyny k předběžnému úkolu

 • Odpověď na dotazník PreTask trvá asi 60 minut.
 • Dotazník může být dokončen v částech a může být upraven, dokud nebude připraven k předložení jako celek.
 • Poslední otázka je připomenutí: nezapomeňte předložit dotazník k vyhodnocení

Předplacené služby musí být předloženy společnosti Savonia UAS Admission Services do 24. ledna 2018 do 12:00 hod. Finského času.


Rozhovor:/>

20 uchazečů, kteří získali nejvyšší skóre z praskatku, budou vyzváni k rozhovoru. Rozhovor se skládá z témat, jako jsou motivace a etické otázky, sociální dovednosti, schopnosti učit se a schopnost žadatelů v mluvené angličtině.


Rozhovory jsou uspořádány během 20. a 21. března 2018 pomocí programu Skype. Pozvánka a rozvrh budou zaslány žadatelům nejpozději do konce února 2018./>


Savonia UAS nespolupracuje s ostatními UAS, a proto výsledek pretasku a rozhovoru je přijímán pouze u Savonia UAS. Savonia UAS nepřijme výsledek žádného jiného UAS./>


Podrobnější informace naleznete na webové stránce/>

 • jak se přihlásit
 • způsobilost
 • školné
 • jedno studijní místo za každé období

Zdravotní požadavky


Osoba, která se uchází o programy sociální a zdravotní péče, musí zvážit, zda její zdravotní a funkční schopnosti umožňují úspěšně dokončit praktickou práci a stáž./>


Žadatel musí zvážit následující:/>

 • Studium a práce v terénu vyžaduje dobré duševní zdraví.
 • Toto pole není vhodné pro osoby, které užívají drogy nebo zneužívají alkohol nebo léčivé přípravky.
 • Například muskuloskeletální poruchy, chronické dermatologické onemocnění a alergie se mohou stát zdravotními problémy během studia nebo později v pracovním životě.
 • Choroby z krve mohou omezit studijní cestu nebo profesní integraci.

Před zahájením studijní řízené stáže je student povinen na žádost UAS předložit výpis z rejstříku trestů, pokud se jedná především o práci s nezletilými.

Žadatel je povinen poskytnout informace o svých zdravotních a funkčních schopnostech na žádost UAS požadované pro posouzení způsobilosti k přijetí. Je také povinen poskytnout informace o případném předchozím rozhodnutí o zrušení studijního nároku.

UAS může požadovat, aby student předložil osvědčení o zkoušce na drogy, pokud existují důvody podezření, že je pod vlivem drog během praktických studií nebo stáže nebo že má drogovou závislost.

Jazyk


Celý program probíhá v angličtině. Kromě toho jsou zahrnuty také švédské (pro finské studenty) a další cizojazyčné kurzy./>

This school offers programs in:
 • Angličtina
Doba a cena
This course is Studium v kampusu
Start Date
Datum začátku
Srp. 2019
Duration
Délka trvání
4 let
Denní studium
Information
Deadline
Locations
Finsko - Ekenäs
Datum začátku : Srp. 2019
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Kontaktuj školu
Finsko - Kuopio
Datum začátku : Srp. 2019
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Kontaktuj školu
Dates
Srp. 2019
Finsko - Kuopio
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Kontaktuj školu
Finsko - Ekenäs
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Kontaktuj školu