Nově přidané Healthcare bakalářských programech

University of Central Missouri

Bakalář v ošetřovatelství (BSc)

Prosinec 13, 2018
Tím, že budete pokračovat v oboru ošetřovatelství na University of Central Missouri , budete připraveni věnovat se různým jednotlivcům, rodinám, obyvatelstvu a komunitám po celou dobu života ve zdraví a nemoci. Jedinečná pro UCM, budete mít během výuky zkušenosti s praxí ve venkovských a městských ošetřovatelských zařízeních. Tato různorodost zkušeností a … [+]kvalitní výuka vám umožní flexibilitu při výběru požadované oblasti praxe. [-]

Western Carolina University

Bakalář v neodkladné lékařské péči

Prosinec 10, 2018
Program je jednou z jedinečných institucí v zemi, která nabízí jedinečný stupeň bakalářské vědy (BS) určený pre před-nemocniční poskytovatele. Možnosti programu zahrnují obytný program v našem areálu Cullowhee a online možnost, která je vhodná pro profesionální pracovníky.

University of Bologna

Bakalář v lékařství a chirurgii

Prosinec 1, 2018
Hlavním cílem programu Jednokruhového studia v oboru lékařství a chirurgie je poskytnout zdravotnickým absolventům znalosti a dovednosti potřebné k praxi moderní medicíny; musí být schopni začlenit podporu zdraví, prevenci nemocí, léčbu a rehabilitaci do své praxe a musí být schopni tak učinit iv mezinárodním kontextu.

Vysoké školy v Česká republika

Změnit místo

Co je bakalářské studium zdravotnických studií?