Bakalář medicíny v medicíně

Všeobecné informace

Popis programu

128333_k.jpg128327_d6063a8d4a9fb51b6ecf90b19b777050b97d2d1c1.jpg 128319_j.jpg

 • Název fakulty: Lékařská a farmaceutická fakulta
 • Studijní obor: Zdraví (Lékařství - odvětvově regulované)
 • Název univerzitního programu: medicína

Krátký popis vysokoškolského programu

Studijní program Medicine (English) byl založen v roce 1995.

Po 6 letech studia a absolvování licenční zkoušky získají absolventi lékařský diplom. Absolvent získá tyto odborné dovednosti na základě teoretických a praktických předmětů na naší fakultě a pěti klinických nemocnicích: Identifikace patologických stavů a správná diagnostika nemoci a / nebo souvisejících nemocí; Vývoj a provádění vhodného léčebného plánu pro zjištěný stav (nemoc); Posouzení rizika onemocnění nebo výskytu chorobného kontextu u jednotlivce nebo společenství, po kterém následuje výběr a uplatňování vhodných preventivních opatření; Řešení zdraví / nemoci z hlediska společenských rysů v přímém vztahu k sociálním, ekonomickým a / nebo kulturním podmínkám společnosti; Zahájení a rozvoj vědeckého výzkumu a / nebo formování kompetencí; Plnění z hlediska účinnosti a efektivity manažerských povinností uložených určitými profesními rolemi.

 • Typ studia: prezenční
 • Standardní délka studia (v letech): 6
 • Počet kreditů ECTS: 360

Akademický kalendář

 • 1. října - konec února - kurzy, zkoušky, prázdniny pro studenty a relace pro opakování - první semestr.
 • Konec února - polovina června - kurzy, zkoušky, prázdniny pro studenty, letní praxe - druhý semestr.
 • Polovina června - polovina září - zasedání pro opakování a diplomovou zkoušku.

Požadavky na přijetí

Bakalářský titul, potvrzený ministerstvem školství (MENCS); Vylučovací test z anglického jazyka. Pro studenty ze zemí mimo EU - Akceptační list; Pro studenty EU - Atestat uznávání studia.

Další informace naleznete na našich webových stránkách .

Přijímací proces

Rozhovor (výběr mezi biologií nebo organickou chemií).

Výzva k podávání žádostí

Červencové zasedání:

 • Registrační a přijímací zkouška: polovina července - konec července.
 • Konečné výsledky: začátek srpna.

Září:

 • Registrační a přijímací zkouška: první týden v září - polovina září.
 • Konečné výsledky: konec září.

Přihláška:

Vyplní se na místě, ne online.

Poplatek za přihlášku

 • Registrační poplatek: 150 RON (přibližně 30 Euro)
 • Poplatek za odvolání: 150 RON (přibližně 30 Euro)
 • Poplatek za imatrikulaci: 100 RON (přibližně 25 Euro)
 • 150 EUR: poplatek za zpracování spisu za uznání studia pro zahraniční uchazeče.

Školné

 • 22500 RON / rok (naše národní měna): pro rumunské a evropské kandidáty.
 • 550 EUR / měsíc x 9 měsíců = 4950 EUR / rok: pro kandidáty ze zemí mimo EU.

Poplatek za přípravný jazykový kurz (je-li to nutné):

 • 250 EUR / měsíc x 9 měsíců = 2250 EUR / přípravný rok: pro kandidáty ze zemí mimo EU.
 • 2700 RON (naše národní měna) / přípravný rok: pro kandidáty na EU.

Počet dostupných míst dotovaných státem, stipendia Granty a administrativní náklady programu:

 • Stipendia - každý semestr pro každého studenta
Poslední aktualizace Zář 2020

Informace o škole

The mission of the University of Oradea is to provide education and research to a high standard of quality in a national and international context of social, professional and, last but not least, inte ... Čtěte více

The mission of the University of Oradea is to provide education and research to a high standard of quality in a national and international context of social, professional and, last but not least, intellectual development of the individual, and at the same time to contribute to the social and cultural development of Oradea. These missions are shaped by objectives such as attracting students from all over the world, positioning the university among the best educational institutions in the country and in Europe and conveying a wider community to the significance and importance of academic education and scientific research in general and the one conducted within this university, in particular. The University of Oradea has materialized international relations with 352 institutions from 39 countries. Méně