Bakalář v oboru Biomedicínská a klinická technologie se studijním oborem Biomedicínský technik

Všeobecné informace

Popis programu

Obecná charakteristika studijního programu

Je to vysokoškolský titul, který je součástí strukturovaného vysokoškolského vzdělávání podle Boloňské deklarace. Studium na plný úvazek je možné pouze se standardní délkou studia 3 roky. Po ukončení studia, tj. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce a absolvování státní závěrečné zkoušky, získá absolvent bakalářský titul (zkráceně B.Sc.).

127433_photo-1562789363-3164f8a23bac.jpeg
Foto Trust "Tru" Katsande na Unsplash

Cíle studia

Studijní obor Biomedicínský technik připravuje v rámci studijního programu Biomedicínská a klinická technologie převážně prakticky orientované absolventy, ale vzhledem k nutnosti hlubokého teoretického zázemí připravuje také budoucí studenty navazujících magisterských studijních programů na Biomedicínské fakultě Inženýrství Czech Technical University in Prague ale i na dalších univerzitách v České republice i v zahraničí.

Studenti získají teoretické a praktické znalosti z matematiky, fyziky a chemie, ale také základní znalosti z biologie, lékařské terminologie, anatomie a fyziologie člověka, které jsou nezbytné pro pochopení základních biologických procesů v lidském organismu. Jsou také nezbytné pro komunikaci s lékaři a jinými zdravotnickými pracovníky.

Studenti jsou rovněž seznámeni s odbornými otázkami, které jsou zaměřeny na zvládnutí principů fungování a používání lékařské technologie a lékařské informatiky a schopnost efektivně s nimi pracovat. Studenti se seznámí s platnou legislativou, ekonomií a řízením zdravotnických zařízení. Důraz je také kladen na jazykové dovednosti, které jsou zaměřeny na zvládnutí situací, se kterými musí být biomedicínští technici znalí.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent bakalářského studijního programu je prakticky orientován se širokými technickými znalostmi v oblasti biomedicínské a klinické technologie as velmi dobrou jazykovou výukou. Důraz je kladen na organizační a komunikační dovednosti a týmovou práci. Studenti mají znalosti a dovednosti pro další rozvoj a prohloubení svých odborných znalostí v souvislosti s vývojem biomedicínské a klinické technologie.

Absolvent bude schopen pracovat ve zdravotnických zařízeních: práce se zdravotnickými prostředky, včetně asistence při vyšetření zobrazovacími metodami a při jiných vyšetřeních vyžadujících spolupráci techniků. Budou moci kontrolovat a udržovat přístrojové vybavení, včetně metrologie, vést své záznamy, provádět činnosti spojené s provozem lékařské technologie a nemocničních informačních systémů, posuzovat případy selhání a připravovat preventivní opatření, provozovat diagnostický software , podílet se na získávání zdravotnických prostředků včetně výběrových řízení, navrhovat soupravy lékařské techniky a instruovat technické pracovníky o provozu lékařské techniky a bezpečnosti při práci.

Tyto činnosti, které úzce souvisejí s výkonem povolání v oblasti zdravotnictví, jsou spojeny s platnými právními předpisy v této oblasti. Vzhledem k schopnosti zapojit se do výzkumu a vývoje, zejména experimentálního charakteru, budou mít absolventi také možnost uplatnit se ve výzkumných ústavech a ve společnostech zabývajících se vývojem, výrobou, certifikací, prodejem a servisem zdravotnického vybavení, nebo sestavení programů pro lékařské vybavení.

Obor studia

  • Biomedicínský technik

Přijímací zkoušky

  • Ano (motivační dopis v angličtině a rozhovor v angličtině)

Vstupní požadavky

  • Přihláška
  • Ověřená kopie vašeho středoškolského diplomu a ověřená kopie vašeho přepisu studia, přeloženo do angličtiny (ověřený překlad)
  • Průvodní dopis
  • Lékařské osvědčení (lékařská zpráva)
  • doklad o zaplacení správního poplatku
  • kopie pasu
  • Poplatek za podání žádosti: 32 EUR

Úroveň angličtiny

  • Uznáno prostřednictvím rozhovoru Skype
Poslední aktualizace Bře 2020

Informace o škole

Czech Technical University in Prague is the oldest technical university in Europe, founded in 1707 and is currently a leading technical research university within the region and in the Prague Research ... Čtěte více

Czech Technical University in Prague is the oldest technical university in Europe, founded in 1707 and is currently a leading technical research university within the region and in the Prague Research cluster. CTU offers undergraduate, graduate and doctoral programs at 8 faculties: Faculty of Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Nuclear Sciences, and Physical Engineering, Architecture, Transportation Sciences, Biomedical Engineering, Information Technology and programs at MIAS School of Business. Moreover, CTU offers free sports courses, you may visit and study in the National Library of Technology and feel the international community in the Campus Dejvice in the heart of Europe. Méně