Přečtěte si oficiální popis

Dvě možnosti Vstupní

1. Přímý vstup

 • Tři roky nebo
 • Osm trimestr každý jeden 15-týdenní

2. Horní Division

 • Dva roky nebo
 • Šest trimestr každý jeden 15-týdenní

Přijímací Požadavky

Přímý vstup

 • Uznán maturitu nebo generální Equivalency zkouška (GED)
 • Oficiální přepisy z vysoké školy a pomaturitní případně
 • Kumulativní GPA 2,5

Nezbytné vysoké školy kurzy

 • 1 jednotka biologie
 • 1 jednotka chemie
 • 1 jednotka algebry
 • Prokázat znalostí angličtiny v mluvení a čtení o
 • TOEFL skóre nebo důkazy o úspěšném absolvování ročníku vysoké školy angličtiny
 • Důkaz o účasti v pečovatelském pre-přijímací konference
 • Napsaný esej naznačuje zájem o ošetřovatelství
 • osobní Interview
 • Dva doporučující dopisy
 • Imunizace záznamy a lékařské testy
 • Aktuální Basic Life Support (BLS), certifikace
 • V souladu se základními standardy výkonu v ošetřovatelství
 • Nevratný poplatek za podání žádosti o $ 80,00
 • Kriminální pozadí screening
 • Vezměte HESI A2 zkouška (školský systém Health, Inc.)

Vyšší úroveň

 • Důkaz o ukončení těchto předpokladem kurzů (37 kreditů):
 1. Angličtina Composition I a II (6 kreditů)
 2. <li>&#344;e&#269;nictv&iacute; (3 kredity)</li>
  <li>College Algebra (3 kredity)</li>
  <li>Statistika (3)</li>
  <li>&Uacute;vod do psychologie (3)</li>
  <li>V&yacute;vojov&aacute; psychologie (3)</li>
  <li>Chemie (4 kredity)</li>
  <li>Anatomie a fyziologie I a II s Lab (8 kredit&#367;)</li>
  <li>Mikrobiologie s Lab (4 kredity)</li>
  

 • Dokončili podmiňující předměty s kumulativní GPA 2,5
<li>Prok&aacute;zat znalost&iacute; angli&#269;tiny v mluven&iacute; a &#269;ten&iacute;</li>
<li>D&#367;kaz o &uacute;&#269;asti v pe&#269;ovatelsk&eacute;m pre-p&#345;ij&iacute;mac&iacute; konference</li>      
<li>Napsan&yacute; esej nazna&#269;uje z&aacute;jem o o&scaron;et&#345;ovatelstv&iacute;</li>
<li>Z&uacute;&#269;astn&#283;te se osobn&iacute;ho pohovoru</li>
<li>Dva doporu&#269;uj&iacute;c&iacute; dopisy</li> 
<li>Imunizace z&aacute;znamy a l&eacute;ka&#345;sk&eacute; testy</li>
<li>Aktu&aacute;ln&iacute; Basic Life Support (BLS), certifikace</li> 
<li>V souladu se z&aacute;kladn&iacute;mi standardy v&yacute;konu v o&scaron;et&#345;ovatelstv&iacute;</li>
<li>Nevratn&yacute; poplatek za pod&aacute;n&iacute; &#382;&aacute;dosti o $ 80,00</li>
<li>Krimin&aacute;ln&iacute; pozad&iacute; screening</li>

Curriculum komponenty:

 • Všeobecné vzdělávání 21
 • Věda kurzy 16
 • koncentrace 84
 • Celkem Kredity 121

Uznání

 • Bachelor of Science v ošetřovatelství (BSN) při Ponce Health Sciences University je oprávněn radou Puerto Rico na vzdělávání (Prce).
 • BSN je akreditováno Komisí Středním států o vysokém školství (MSCHE).
Program se vyučuje na:
Angličtina

Zobraz 7 více kurzů z Ponce Health Sciences University »

This course is Campus based
Start Date
Sep 2019
Ún. 2020
Duration
2 - 3 let
Denní studium
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
Sep 2019, Ún. 2020
End Date
Termín odevzdání přihlášek
Start Date
Sep 2019, Ún. 2020
End Date
Termín odevzdání přihlášek

Sep 2019, Ún. 2020

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date
Termín odevzdání přihlášek
End Date