Bachelor of Science v ošetřovatelství

Ponce Health Sciences University

Popis programu

Read the Official Description

Bachelor of Science v ošetřovatelství

Ponce Health Sciences University

Dvě možnosti Vstupní

1. Přímý vstup

 • Tři roky nebo
 • Osm trimestr každý jeden 15-týdenní

2. Horní Division

 • Dva roky nebo
 • Šest trimestr každý jeden 15-týdenní

Přijímací Požadavky

Přímý vstup

 • Uznán maturitu nebo generální Equivalency zkouška (GED)
 • Oficiální přepisy z vysoké školy a pomaturitní případně
 • Kumulativní GPA 2,5

Nezbytné vysoké školy kurzy

 • 1 jednotka biologie
 • 1 jednotka chemie
 • 1 jednotka algebry
 • Prokázat znalostí angličtiny v mluvení a čtení o
 • TOEFL skóre nebo důkazy o úspěšném absolvování ročníku vysoké školy angličtiny
 • Důkaz o účasti v pečovatelském pre-přijímací konference
 • Napsaný esej naznačuje zájem o ošetřovatelství
 • osobní Interview
 • Dva doporučující dopisy
 • Imunizace záznamy a lékařské testy
 • Aktuální Basic Life Support (BLS), certifikace
 • V souladu se základními standardy výkonu v ošetřovatelství
 • Nevratný poplatek za podání žádosti o $ 80,00
 • Kriminální pozadí screening
 • Vezměte HESI A2 zkouška (školský systém Health, Inc.)

Vyšší úroveň

 • Důkaz o ukončení těchto předpokladem kurzů (37 kreditů):
 1. Angličtina Composition I a II (6 kreditů)
 2. <li>&#344;e&#269;nictv&iacute; (3 kredity)</li>
  <li>College Algebra (3 kredity)</li>
  <li>Statistika (3)</li>
  <li>&Uacute;vod do psychologie (3)</li>
  <li>V&yacute;vojov&aacute; psychologie (3)</li>
  <li>Chemie (4 kredity)</li>
  <li>Anatomie a fyziologie I a II s Lab (8 kredit&#367;)</li>
  <li>Mikrobiologie s Lab (4 kredity)</li>
  

 • Dokončili podmiňující předměty s kumulativní GPA 2,5
<li>Prok&aacute;zat znalost&iacute; angli&#269;tiny v mluven&iacute; a &#269;ten&iacute;</li>
<li>D&#367;kaz o &uacute;&#269;asti v pe&#269;ovatelsk&eacute;m pre-p&#345;ij&iacute;mac&iacute; konference</li>      
<li>Napsan&yacute; esej nazna&#269;uje z&aacute;jem o o&scaron;et&#345;ovatelstv&iacute;</li>
<li>Z&uacute;&#269;astn&#283;te se osobn&iacute;ho pohovoru</li>
<li>Dva doporu&#269;uj&iacute;c&iacute; dopisy</li> 
<li>Imunizace z&aacute;znamy a l&eacute;ka&#345;sk&eacute; testy</li>
<li>Aktu&aacute;ln&iacute; Basic Life Support (BLS), certifikace</li> 
<li>V souladu se z&aacute;kladn&iacute;mi standardy v&yacute;konu v o&scaron;et&#345;ovatelstv&iacute;</li>
<li>Nevratn&yacute; poplatek za pod&aacute;n&iacute; &#382;&aacute;dosti o $ 80,00</li>
<li>Krimin&aacute;ln&iacute; pozad&iacute; screening</li>

Curriculum komponenty:

 • Všeobecné vzdělávání 21
 • Věda kurzy 16
 • koncentrace 84
 • Celkem Kredity 121

Uznání

 • Bachelor of Science v ošetřovatelství (BSN) při Ponce Health Sciences University je oprávněn radou Puerto Rico na vzdělávání (Prce).
 • BSN je akreditováno Komisí Středním států o vysokém školství (MSCHE).
This school offers programs in:
 • Angličtina
Doba a cena
This course is Studium v kampusu
Start Date
Datum začátku
Ún. 2019
Sept. 2019
Duration
Délka trvání
2 - 3 let
Denní studium
Information
Deadline
Locations
Portoriko - Ponce, Ponce
Datum začátku : Ún. 2019, Sept. 2019
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Kontaktuj školu
Datum začátku : Ún. 2019, Sept. 2019
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Kontaktuj školu
Dates
Ún. 2019, Sept. 2019
Portoriko - Ponce, Ponce
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Kontaktuj školu
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Kontaktuj školu